Onderwijs- en Examenregelingen

De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. Opleidingspecifieke beschrijvingen zijn opgenomen in de bijlagen. De examencommissie ziet toe op correcte naleving van het reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. Vind de relevante OER met bijlages binnen de eigen opleidingspagina's onder het menu 'Praktische zaken':

Naar je opleiding

UU-regelingen en procedures