Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van deze opleidingen. De UGS hanteert een OER met eigen hoofdtekst. Voor huidige studenten geldt de OER-versie 2020-2021.

Onderwijs- en Examenregeling UGS 2020-2021:

Onderwijs- en Examenregeling UGS 2021-2022:

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van het reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.