Onderwijs- en Examenregelingen

De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. Opleidingspecifieke beschrijvingen zijn opgenomen in de bijlagen. Voor huidige studenten gelden de OER en bijlagen 2021-2022. De examencommissie ziet toe op correcte naleving van het reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. Vind de relevante OER met bijlage binnen de eigen opleidingspagina's onder het menu 'Praktische zaken':

Naar je opleiding

Specifiek voor studenten van de Graduate School of Life Sciences: de Onderwijs- en Examenregeling en andere belangrijke documenten (zoals richtlijnen Sociale Media) zijn te vinden in the study guide.

UU-regelingen en procedures