Over de toekomstige huisvesting

Van huisvestingsbehoeften naar huisvestingsplan

Binnen de kaders van de vastgoedstrategie van de universiteit werken we aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de faculteit Bètawetenschappen. Dit plan geeft ons richting voor de huisvestingsbehoeften voor de komende 10 tot 20 jaar, waarbij we anticiperen op verwachte trends en ontwikkelingen in de wereld van onderzoek, onderwijs en werk. Het IHP loopt parallel aan lopende vastgoedprojecten, zoals de herontwikkeling van het Kruytgebouw.

Om tot een breed gedragen facultair IHP te komen, betrekken we ook jou als gebruiker van de campus hier nauw bij. Want jij weet als geen ander wat je in de toekomst nodig hebt voor je studie, onderzoek of werk. Daarnaast betrekken we diverse expertgroepen, zoals ICT, Duurzaamheid en Veiligheid, en een bureau dat gespecialiseerd is in huisvestingsvraagstukken van onderwijsinstellingen.

We starten met het ophalen van de huisvestingsbehoeften en -eisen van medewerkers en studenten binnen de gehele faculteit. Dit doen we onder meer door interviews te houden, een enquête uit te zetten en online groepssessies te organiseren. Wat is onze visie op onderwijs en onderzoek voor de toekomst? Wat zijn verwachte trends en ontwikkelingen op de lange termijn? Wat voor soort activiteiten worden er uitgevoerd? Waar wordt dat bij voorkeur gedaan? Welke faciliteiten en ICT-voorzieningen zijn daarvoor nodig? Om maar enkele zaken te noemen die aan bod komen.

Daarnaast wordt een gebouwenanalyse uitgevoerd. Zo kunnen we de behoeften afzetten tegen het huidige aanbod van vastgoed, faciliteiten en voorzieningen en toetsen op haalbaarheid. Dit resulteert in een adviesrapport over de toekomstige huisvesting van de faculteit Bètawetenschappen.

Stap voor stap op weg

In mei starten we met het breed ophalen van input. Naar verwachting is het adviesrapport eind november beschikbaar. Daarna moeten we keuzes maken over de huisvestingsmogelijkheden binnen de vastgestelde kaders (eind 2021). ​Dit integreren we uiteindelijk tot een facultair IHP, waarbij de behoeften en eisen die we hebben opgehaald zoveel mogelijk meegenomen worden (medio 2022). Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet op weg naar ‘de campus van de toekomst’.

Samen met Vastgoed & Campus werken we daarna toe naar het toekomstbeeld, waarbij duidelijk wordt wie op de lange termijn op welke plek gehuisvest wordt en welke huisvestingsprojecten daarvoor nodig zijn. Gaandeweg de rit zullen we continu kijken of we nog aansluiten bij de verwachtingen en ontwikkelingen en waar nodig bijsturen. Door meer flexibiliteit in te bouwen, zorgen we ervoor dat we ons onderzoek, onderwijs en werk ‘op elk moment’ optimaal kunnen ondersteunen.

Laat je horen!

Of je nu student, docent, onderzoeker of medewerker bent, jij vertegenwoordigt de toekomstige gebruikers van de campus. Deel je wensen en ideeën daarom als je wordt benaderd voor een interview, enquête of online sessie. Jouw stem telt!

We houden je vanuit het project op de hoogte via deze informatiepagina. Daarnaast zullen we updates geven via voor jou gebruikelijke kanalen. En wil je zelf iets met ons delen, dan horen we graag van je. Op de informatiepagina onder ‘Organisatie en medewerkers’ vind je contactpersonen voor de onderwijs-, onderzoeks- en werkomgeving.