Organisatie en medewerkers

Organisatiestructuur Integraal Huisvestingsplan

Om tot een breed gedragen facultair huisvestingsplan te komen, is de organisatiestructuur als volgt opgezet. Op deze wijze borgen we dat alle stakeholders binnen de gehele faculteit goed vertegenwoordigd zijn in het proces.

Hieronder volgt een korte toelichting op de organisatiestructuur. De namen van de contactpersonen worden komende periode aangevuld.

Bestuursteam

Besluitvormers van het facultair huisvestingsplan. Zij bepalen de kaders voor de huisvesting van de toekomst op basis van ‘vraag en aanbod’.

Bestuurlijke lijn

Hoofden/voorzitters van de formele bestuurslagen. Zij adviseren het Bestuursteam op basis van de behoeften en mogelijkheden die zij signaleren.

Klankbordgroep

Vertolkers van onze innovatieve, oplossingsgerichte faculteit (zonder bestuurlijke functie), met betrekking tot Onderwijsomgeving, Onderzoeksomgeving en Werkomgeving. Zij adviseren het Bestuursteam op basis van de behoeften en mogelijkheden die zij signaleren.

Gebruikers

Afgevaardigden van de gebruikers binnen de onderwijs-, onderzoeks- en werkomgeving, inclusief studieplekken. Zij leveren input op basis van de behoeften van de gebruikers binnen hun omgeving.

Experts

Specialisten op het gebied van relevante thema’s rondom huisvesting: vertegenwoordigers vanuit Facilitair, ICT, HR, Duurzaamheid en Veiligheid. Zij leveren input op basis van ‘vraag en aanbod’ vanuit hun expertisegebied.

Projectteam

Facilitators van het proces om tot een facultair huisvestingsplan te komen. Zij organiseren alle stappen die hiervoor genomen moeten worden.

  • Ronald Oosting –  Bètawetenschappen Huisvesting & Arbo
  • Marieke Maas -  Bètawetenschappen Bestuurlijke ondersteuning
  • Irma Vermeend – Bètawetenschappen Communicatie
  • Barry van Sloten - Vastgoed & Campus Programmamanagement
  • Mijke Kromdijk – Vastgoed & Campus Strategisch Huisvestingsadvies
  • Sheila Zautsen – Workwire