Een minor is een samenhangend pakket cursussen (minimaal 30 EC) over een bepaald onderwerp. Het volgen van een minor is één van de mogelijkheden om de profileringsruimte van de bacheloropleiding in te vullen. 

De faculteit Bètawetenschappen verzorgt minors over uiteenlopende onderwerpen. Van Brain, mind and consciousness tot Complexe systemen.

Bekijk het overzicht van minors van de faculteit Bètawetenschappen.