Contractonderwijs

Altijd al belangstelling gehad voor de Bètawetenschappen maar niet in de gelegenheid geweest om een hele studie te volgen? Of wil je in korte tijd je kennis op een specifiek terrein vergroten? Misschien is het volgen van een cursus handig in het kader van je professionele ontwikkeling of wil je als PhD-student je kennis uitbreiden op een specifiek deelgebied? De faculteit Bètawetenschappen biedt je de mogelijkheid om cursussen op universitair niveau te volgen. Je kunt je inschrijven als contractant voor één of meer losse cursussen.

Voor wie?

Contractonderwijs is voor iedereen die zich op universitair niveau wil bijscholen. Ook als pre-masterstudent kun je er voor kiezen om je in te schrijven als contractant. Als contractant behaal je geen universitaire graad. Wel leg je toetsen af, waarvoor je een certificaat kunt ontvangen.

Cursusaanbod en inschrijven

Het cursusaanbod van de faculteit Bètawetenschappen kun je doorzoeken in de Onderwijscatalogus. Bij het selecteren van cursussen die je zou willen volgen is het belangrijk te kijken welke het beste aansluiten op jouw vooropleiding en wensen, en welke planning daarbij het meest geschikt is. Nadat je een selectie hebt gemaakt, maak je een afspraak met de studieadviseur om de keuze en planning te bespreken. Na afstemming met de studieadviseur lever je bij het Studiepunt Bètawetenschappen het inschrijfformulier voor contractonderwijs in.

Inschrijven doe je gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Bètawetenschappen:

Cursusinschrijfperiodes 2024 - 2025

Voor periode 1
 • Cursusregistratie: 3 t/m 21 juni 2024
 • Na-inschrijving: 19 en 20 augustus 2024
 • Start cursussen: 2 september 2024
Voor periode 2
 • Cursusregistratie: 16 t/m 27 september 2024
 • Na-inschrijving: 21 en 22 oktober 2024
 • Start cursussen: 11 november 2024
Voor periode 3
 • Cursusregistratie: 4 t/m 22 november 2024
 • Na-inschrijving: 20 en 21 januari 2025
 • Start cursussen: 3 februari 2025
Voor periode 4
 • Cursusregistratie: 27 januari t/m 7 februari 2025
 • Na-inschrijving: 31 maart en 1 april 2025
 • Start cursussen: 22 april 2025

De cursusinschrijving gaat om 09.00 uur open (dit was eerder 00.00 uur).

Let op: inschrijvingsdeadlines van minoren kunnen afwijken van de reguliere inschrijfperiodes voor cursussen.

Als jouw deelname aan de cursus akkoord is bevonden door de opleiding en cursusleider, én er is ruimte in de cursus, word je definitief ingeschreven. Het Studiepunt Bètawetenschappen verzorgt de administratie en inschrijving in de cursus. Je ontvangt bericht via e-mail zodra jouw inschrijving definitief is.

Roosters

Bekijk de academische jaarkalender voor informatie over de indeling van het studiejaar in semesters en blokken. Lees ook meer over de roostering van cursussen en tentamens met behulp van het timeslotmodel.  

Kosten

Het tarief dat je betaalt, hangt af van het niveau van de cursus (bachelor of master) en het aantal studiepunten (EC). De Universiteit Utrecht maakt gebruik van het ECTS: European Credit Transfer System. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studielast. De faculteit Bètawetenschappen hanteert de volgende tarieven: 

Bachelorcursus 7,5 EC             € 875,-
Mastercursus 7,5 EC                € 1075,-

Restitutie

Restitutie van reeds betaalde cursusgelden is vanaf het moment van inschrijving niet mogelijk, tenzij sprake is van een overmachtsituatie (bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden). Indien dit het geval is, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het Studiepunt Bètawetenschappen. Je kunt dan een verzoek tot restitutie van het cursusgeld indienen. De faculteit beoordeelt of restitutie in dat geval mogelijk is.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Studiepunt Bètawetenschappen.