Besteding kwaliteitsgelden Bètawetenschappen

Besteding geld studiebeurs voor kwaliteit onderwijs

Waar gaat jouw studiebeursgeld naartoe?

Door de invoering van het leenstelsel zijn er in 2019 kwaliteitsgelden, toen nog studievoorschotmiddelen genoemd, vrijgekomen voor investering in het hoger onderwijs. De faculteit Bètawetenschappen zet het grootste gedeelte van het geld in op kleinschalig en intensiever onderwijs. De overige kwaliteitsgelden gaan naar effectieve studentbegeleiding. 

De verbeterplannen rondom de twee thema’s lees je in de uitklapmenu's hieronder. Deze plannen zijn deels al gerealiseerd, deels wordt er nog aan gewerkt.

Denken studenten mee met de verbeterplannen?

Uiteraard. Sinds 2018 denken de studentleden uit de faculteitsraad en de opleidingscommissies actief mee. De verbeterplannen zijn gebaseerd op eigen ideeën van studenten en inhoudelijke aanvullingen vanuit docentleden. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteitsgelden op een effectieve en doordachte manier worden uitgegeven.

Jaarlijkse monitoring voortgang

De departementen rapporteren jaarlijks waar de kwaliteitsgelden aan besteed zijn. De opleidings(advies)commissies becommentariëren deze rapportages en worden geraadpleegd indien plannen door omstandigheden wijzigen.

De facultaire rapportage wordt opgesteld met afgevaardigden uit de Graduate Schools (meestal opleidingscommissievoorzitters) en de faculteitsraad (meestal studenten) die de decaan adviseren over de voortgang. Jaarlijks ontvangt het College van Bestuur (CvB) een facultaire voortgangsrapportage inclusief een financiële verantwoording zodat zij deze gegevens kunnen verwerken in hun jaarrapportage.

Tot slot worden cursussen die zijn ontwikkeld vanuit kwaliteitsgelden net zoals andere cursussen geëvalueerd en aangescherpt.