Minor Natuurkunde

Er is meer natuurkunde dan de natuurkunde die op middelbare scholen wordt onderwezen. Door het volgen van deze minor krijg je een beeld van wat de diepere vragen zijn waar de natuurkunde zich mee bezighoudt.

De doelgroep van deze minor zijn studenten van een bètabachelor die geen bachelor Natuurkunde volgen maar die wel interesse hebben in de natuurkunde. Deze minor biedt geen directe toegang tot specifieke masters.

Studieprogramma

Voor deze minor maak je een keuze van tenminste 30 studiepunten aan cursussen uit de bachelor natuur- en sterrenkunde major gebonden (keuze)cursussen, waarvan tenminste één cursus op niveau 2, maximaal twee wiskunde cursus (Wiskundige Technieken 1, 2 of 3), en tenminste één van ondergenoemde cursussen.

  • Relativistische en klassieke mechanica (NS-106b, 7.5 EC niveau 1)
  • Golven en Optica theorie en praktijk (NS-108b, 7.5 EC niveau 1)
  • Elektromagnetisme theorie (NS-112b, 7.5 EC niveau 1)
  • Kwantummechanica (NS-202b, 7.5 EC niveau 2)
  • Statistische fysica theorie en experiment (NS-204b, 7.5 EC niveau 2)

Overige cursussen aangeboden door het departement Natuurkunde zijn te vinden in het cursusoverzicht van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde .

Ingangseisen

Een vwo-profiel natuur en techniek, of het profiel natuur en gezondheid aangevuld met (vwo examenvakken) natuurkunde en wiskunde B. Aanbevolen is het met succes gevolgd hebben van wiskundecolleges waarin differentiaal en integraalrekening behandeld is. Dit kan door het volgen van wiskundecolleges binnen de eigen opleiding of binnen de opleiding natuur- en sterrenkunde. Bekijk verder ook de ingangseisen van de individuele vakken die je wilt volgen.

Studentenprofiel

De minor is bedoeld voor studenten studerend in een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde). Belangrijk is een goede voorkennis van wiskunde. Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van cursussen binnen de eigen opleiding of door het volgen van vakken binnen de bachelor natuur- en sterrenkunde.

Inschrijven 

Cursuscode: NS-MINOR

         

Het aanmelden en inschrijven voor een minor gaat hetzelfde als het inschrijven voor losse keuzecursussen. We raden je aan vroegtijdig in de studie na te denken en informatie in te winnen over de mogelijkheden. Cursussen lopen snel vol en een minor is niet altijd in één jaar af te ronden.

Zoek via Osiris-student de cursussen die behoren tot de minor die je wilt doen en houd rekening met de vastgestelde inschrijfperiode.

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert, maar aan een andere universiteit of hoger onderwijs instelling, kun je bij ons een minor doen. HBO bachelor studenten wordt geadviseerd hun minorkeuze vooraf te bespreken met de minorcoordinator. Om je in te schrijven maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het studiepunt van de opleiding die de minor aanbiedt. Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.

MEER WETEN?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de minorcoordinator Geert-Jan Roelofs.