Profileringsruimte

Binnen je opleiding is er voor maximaal 45 EC ruimte voor keuzecursussen die je vrij kunt kiezen. De enige eis waarmee je te maken hebt is dat minimaal 15 EC op minimaal verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

Keuzecursussen binnen Natuur- en Sterrenkunde

De keuzecursussen zijn geconcentreerd rond de verschillende onderzoeksrichtingen van het departement Natuurkunde. Ze zijn geordend in de studieadviespaden theoretische natuurkunde, experimentele natuurkunde, fysica van nanomaterialen, fysica van het klimaat, en geschie­denis en grondslagen van de natuurkunde. De studieadviespaden zijn voorbereidend voor masterprogramma’s die als vervolg op de bacheloropleiding gevolgd kunnen worden.

Voor de opbouw van de verplichte en keuzecursussen zie de schematische weergave.

Je kunt je profileringsruimte gebruiken om hem te vullen met losse cursussen die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten. Je kunt kiezen voor verbreding, maar ook voor verdieping op het terrein van je major. Je kunt dan kiezen uit de onderwijscatalogus, maar ook voor cursussen van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, of….. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De bètafaculteit biedt een aantal cursussen waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt.   De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je dit verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor.  De cursussen zijn:

Op niveau 1: 

 • Wetenschappelijke Revolutie 

Op niveau 2:

 • Wetenschap- en techniekcommunicatie
 • Oriëntatie op de Onderwijspraktijk
 • Ontstaan van de moderne natuurwetenschappen
 • Grondslagen van de natuurwetenschappen 
 •  

Op niveau 3:

 • Wetenschapper in Advies
 • Wetenschapsgeschiedenis

Zie de cursusplanner voor de inhoud en programmering van de cursussen.

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.

In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe je jouw vakgebied vertaalt naar een interessant schoolvak. Je leert hoe je een interessante les of cursus samenstelt en hoe je je leerlingen goed aan het werk zet. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep.

Je ontwikkelt competenties in leerpsychologie, pedagogiek en communicatie. Vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ook ruimschoots aan bod. En de praktijk? Ook die ontdek je. Met een stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo. Indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Heb je de educatieve minor afgerond? Dan heb je je tweedegraads lesbevoegdheid behaald.

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

 • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
 • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
 • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
 • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  

Hoe zijn onze wetenschappelijke methodieken ontstaan? Hoe ‘zeker’ is onze kennis over bijvoorbeeld de evolutietheorie, relativiteitstheorie en de quantummechanica? Waar komt ons getalbegrip vandaan? En wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde?

In deze minor ga je in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een cursuspakket kiezen waarbij je meer te weten komt over het functioneren van cellen en organen, of je concentreren op een specifiek vakgebied, zoals neurowetenschappen of immunologie. Eventueel kun je je met de minor Biomedische Wetenschappen (BMW) voorbereiden op een bepaald masterprogramma.

Er is geen vast studieprogramma voor een minor BMW. Welke cursussen je kunt/moet volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. De studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) stellen samen met jou een geschikt cursuspakket samen.

Every single aspect of our being is regulated by our brain. Understanding our brain is understanding who we are. How does the brain work? This nagging question has been occupying many generations of researchers and philosophers. Join them and be overwhelmed by the complexity and beauty of the three-pound organ that is the seat of our intelligence and controls our ability to think, talk, feel, see, hear, remember things, walk and much more. If you are up for an exciting journey into your brain, sign up for the minor 'Brain, mind and consciousness’.

Toch op zoek naar iets anders? De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden.