Minor Meteorologie, fysische oceanografie en klimaat

De doelgroep van deze minor zijn studenten van een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde) en hbo-studenten technische natuurkunde of vergelijkbare opleidingen. In deze minor maakt de student kennis met de fysische, dynamische en chemische principes die het klimaatsysteem bepalen, op inleidend tot gevorderd niveau. De cursussen kunnen zo gekozen worden dat de nadruk meer op de fysische of dynamische aspecten van het klimaatsysteem ligt. De minor is een goede voorbereiding op de master Climate Physics maar biedt geen directe toegang tot deze of specifieke andere masters.

Studieprogramma

Vrije keuze cursussen

 • Atmosfeer en Oceaan dynamica (NS-157b, 7.5 EC niveau 1)
 • Klimaatverandering in context (BETA-B1KLC, 7.5 EC niveau 1)
 • Klimaatdynamica (NS-264b, 7,5 EC niveau 2)
 • Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265b, 7,5 EC niveau 2)
 • Geofysische stromingsleer (NS-353b, 7,5 EC niveau 3)
 • Turbulentie in vloeistoffen (NS-376b, 7,5 EC niveau 3)

Voor deze minor (30 EC) kiest de student minimaal 3 van de bovengenoemde cursussen, de 4de cursus kan gekozen worden uit de bachelor natuur- en sterrenkunde major gebonden (keuze)cursussen. Mocht de student willen instromen in de master Climate Physics dan wordt aangeraden het niveau 3 vak Geofysische stromingsleer te volgen. Cursussen aangeboden door het departement Natuur- en Sterrenkunde zijn te vinden in het Cursusoverzicht van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde [link].

Ingangseisen

Een vwo-profiel natuur en techniek, of het profiel natuur en gezondheid aangevuld met (VWO examenvakken) natuurkunde en wiskunde B. Aanbevolen is het met succes gevolgd hebben van wiskundecolleges waarin differentiaal en integraalrekening behandeld is. Dit kan door het volgen van wiskundecolleges binnen de eigen opleiding of binnen de opleiding natuur- en sterrenkunde. Bekijk verder ook de ingangseisen van de individuele vakken die je wilt volgen.

Studentenprofiel

De minor is bedoeld voor studenten studerend in een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde) en hbo-studenten technische natuurkunde of vergelijkbare opleidingen. Belangrijk is een goede voorkennis van wiskunde en basis natuurkundevakken. Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van cursussen binnen de eigen opleiding of door het volgen van vakken binnen de bachelor natuur- en sterrenkunde.

Aanmelden en inschrijven
Cursuscode :  NS-MFOK

         

Het aanmelden en inschrijven voor een minor gaat hetzelfde als het inschrijven voor losse keuzecursussen. We raden je aan vroegtijdig in de studie na te denken en informatie in te winnen over de mogelijkheden. Cursussen lopen snel vol en een minor is niet altijd in één jaar af te ronden.

Zoek via Osiris-student de cursussen die behoren tot de minor die je wilt doen en houd rekening met de vastgestelde inschrijfperiode.

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert, maar aan een andere universiteit of hoger onderwijs instelling, kun je bij ons een minor doen. HBO bachelor studenten wordt geadviseerd hun minorkeuze vooraf te bespreken met de minorcoordinator. Om je in te schrijven maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het studiepunt van de opleiding die de minor aanbiedt. Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

 • Kopie van paspoort of identiteitskaart
 • Een kopie van de collegekaart
 • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
 • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
 • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.