De Faculteit Bètawetenschappen werkt nauw samen met meerdere studieverenigingen. Je kan zowel tijdens je bachelor als tijdens je master lid worden van een studievereniging.
Iedere studievereniging heeft een eigen bestuur en website. Bestuursleden van studieverenigingen zijn vaak ook actief in medezeggenschapsorganen van het departement of de faculteit.
Namens de faculteit verzorgen de studieverenigingen onder andere de verkoop van collegedictaten en syllabi, de organisatie van de Bèta+ Carrieredag, trainingen en workshops, en de introductie voor eerstejaars bachelorstudenten. Naast deze officiële evenementen en functies, organiseren de verenigingen veel informele activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Hieronder vind je de bèta studieverenigingen.

Bèta studieverenigingen

​Internationale studieverenigingen

Utrechtse Biologen Vereniging
Studievereniging Informatica & Informatiekunde
Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging
Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging
Studievereniging voor studenten Gametechnologie, Informatica, Informatiekunde, Natuurkunde en Wiskunde
Medisch Biologen Vereniging Mebiose