Studieverenigingen

De Faculteit Bètawetenschappen werkt nauw samen met studieverenigingen. Je kan zowel tijdens je bachelor als tijdens je master lid worden van een studievereniging.
Iedere studievereniging heeft een eigen bestuur en website. Bestuursleden van studieverenigingen zijn vaak ook actief in medezeggenschapsorganen van het departement of de faculteit.

Namens de faculteit verzorgen de studieverenigingen onder andere

  • verkoop van collegedictaten en syllabi
  • organisatie van de Bèta+ Carrieredag
  • trainingen en workshops
  • de introductie voor eerstejaars bachelorstudenten
  • informele activiteiten waaraan je kunt deelnemen

Bèta studieverenigingen

 

M.B.V. Mebiose is de studievereniging voor Life Sciences studenten

 

 

De Utrechtse Biologen Vereniging (UBV) is de studievereniging voor Biologie studenten

 

Unitas Pharmaceuticorum is de studievereniging voor Farmacie studenten
 

 

De Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino (U.L.S.V. Amino) is in het leven geroepen door en voor Molecular Life Sciences (MLS) studenten

 

Sticky is de studievereniging voor Informatica en Informatiekunde
 

 

A-eskwadraat is de studievereniging voor Gametechnologie, Informatica, Informatiekunde, Natuur- en sterrenkunde en Wiskunde

 

Proton is de studievereniging voor Scheikunde

Incognito is de studievereniging voor Artificial Intelligence

Internationale studieverenigingen