Organisatie en informatie voor HBO-studenten

Deze minor is bedoeld voor HBO-studenten uit een ICT richting van de Hogeschool Utrecht..

De minor Organisatie en Informatie voor HBO geeft een beeld van het vakgebied Organisatie en Informatie. Deze minor biedt geen directe toegang tot een masteropleiding. Afhankelijk van de precieze inhoud van de minor, draagt deze in meerdere of mindere mate bij tot het kwalificeren voor toegang tot de masteropleiding Business Informatics. Met name het met goed gevolg afsluiten van de modules Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (WO) en Strategisch management, org.ontwikkeling en ICT (SMOI) draagt hier sterk toe bij. Deze modules worden daarom aanbevolen voor studenten die de master Business Informatics willen gaan volgen.

Studieprogramma

4 vakken te kiezen uit:

Aanmelden en inschrijven

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert, maar aan een andere universiteit of hoger onderwijsinstelling, kun je bij de faculteit Bètawetenschappen keuzevakken en minors volgen. Om je in te schrijven maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier .

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het Studiepunt Bèta.
Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.

Roosters
Klik op de titel van het vak.

Belangrijke informatie van de docent gedurende de cursus
Link bovenaan de vakpagina's "website met extra informatie"

Bestellen benodigde boeken en dictaten
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Boeken/

Meer weten?
Pien van Leengoed
Telefoonnummer: +31 (0)6 53 628 418
E-mail: studieadviseur.inku@uu.nl

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl