Minor Organisatie en informatie voor HBO-studenten

Deze minor is bedoeld voor hbo-studenten uit een ICT-richting van de Hogeschool Utrecht.

De minor geeft een beeld van het vakgebied Organisatie en Informatie. De gevolgde minor vergroot de kans om toegelaten te worden tot de masteropleiding Business Informatics, mits de gekozen vakken binnen de minor en de vakken van de hbo ICT-opleiding goed aansluiten op de eisen voor benodigde voorkennis en vaardigheden. Zo zijn de modules Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden (WO) en Strategisch Management van Organisaties en ICT (SMI) bij uitstek geschikt voor hbo ICT-studenten die de masteropleiding Business Informatics willen volgen. Het volgen van de minor Organisatie en Informatie geeft echter nog geen garantie voor directe toelating tot de MBI.

Studieprogramma

Vier vakken te kiezen uit:

* Soms wordt Datamodelleren om roostertechnische redenen vervangen door Databases in blok 3. De abstractere benadering van Databases is echter voor veel hbo'ers een struikelblok. Daarom heeft Databases als ingangseis Wiskunde B op vwo-niveau.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Bètawetenschappen.

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het Studiepunt Bèta.
Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.

Let op! Voor Informatica vakken geldt dat je je kan inschrijven gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Bètawetenschappen. Een week nadat de aanmelddeadline is verstreken, hoor je of je geplaatst bent.

Roosters
Klik op de titel van het vak.

Belangrijke informatie van de docent gedurende de cursus
Link bovenaan de vakpagina's "website met extra informatie"

Bestellen benodigde boeken en dictaten
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Boeken/

Meer weten?
Pien van Leengoed
E-mail: studieadviseur.inku@uu.nl

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl