Organisatie en informatie voor HBO-studenten

Deze minor is bedoeld voor HBO-studenten.

Ieder vak in de minor past goed bij één van de masterprogramma´s van Informatiekunde. Zo krijg je een goed beeld van de masterprogramma´s Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht.

De minor Organisatie en Informatie voor HBO geeft een beeld van het vakgebied Organisatie en Informatie. Deze minor biedt geen directe toegang tot een masteropleiding. Afhankelijk van de precieze inhoud van de minor, draagt deze in meerdere of mindere mate bij tot het kwalificeren voor toegang tot de masteropleiding Business Informatics. Met name het met goed gevolg afsluiten van de modules Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (WO) en Strategisch management, org.ontwikkeling en ICT (SMOI) draagt hier sterk toe bij. Deze modules worden daarom aanbevolen voor studenten die de master Business Informatics willen gaan volgen.

Studieprogramma

4 vakken te kiezen uit:

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor HBO-studenten.
Studenten van de HBO-opleidingen Hogere informatica, Informatica en Information engineering die deze minor succesvol afronden, worden toegelaten tot het masterprogramma Business Informatics mits zij ook voldoen aan de minimumeis aan het gemiddelde eindcijfer.

(Studenten van HBO-opleidingen Bedrijfskundige informatica hebben dit recht ook zonder een minor gevolgd te hebben, maar moeten ook voldoen aan de minimumeis aan het gemiddelde eindcijfer en moeten bovendien WO succesvol afronden, evt. als vak binnen de deficiëntieruimte.)

Voor de andere HBO-opleidingen geeft deze minor niet direct toelating tot de masterprogramma's van informatiekunde maar doet wel het aantal deficiënties afnemen. Onze verwachting is wel dat succesvolle afronding van deze minor leidt tot een grotere slaagkans bij een masterprogramma van informatiekunde.

Aanmelden en inschrijven

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert, maar aan een andere universiteit of hoger onderwijsinstelling, kun je bij de faculteit Bètawetenschappen keuzevakken en minors volgen. Om je in te schrijven maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier .

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het Studiepunt Bèta.
Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.

Roosters
Klik op de titel van het vak.

Belangrijke informatie van de docent gedurende de cursus
Link bovenaan de vakpagina's "website met extra informatie"

Bestellen benodigde boeken en dictaten
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Boeken/

Meer weten?
Corine de Gee
Telefoonnummer: (030) 253 2818
E-mail: studieadviseur.inform@uu.nl

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl