Studiepaden

Als onderdeel van de major Informatiekunde moet je minimaal één van de drie studiepaden afronden. Op de pagina Major Informatiekunde, in het blok "Informatiekunde-keuzevakken (6 uit 19)", vind je meer informatie vinden over de vakken van elk studiepad.

Heb je vragen over een studiepad? Neem dan contact op met de studiepad-coördinator van het betreffende pad.

Informatiesystemen

De studiepad-coördinator voor Informatiesystemen (het blauwe pad) is Kate Labunets.

Mens-Technologie Interactie

De studiepad-coördinator voor Mens-Technologie Interactie (het rode pad) is Sander Bakkes.

Kennis & Data Analytics

De studiepad-coördinator voor Kennis & Data Analytics (het groene pad) is Marijn Schraagen.