De major Informatiekunde omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatiekunde.

Binnen de major informatiekunde zijn 10 vakken en het Bachelor Onderzoeksproject (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 informatiekunde-keuzevakken (45 EC) uit een totaal van 19.

Let op: binnen je gehele studieprogramma dien je minimaal 4 keuzevakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te volgen. Elk studiepad heeft 3 keuzevakken op niveau 3. Ten minste eén van de overige vakken die je kiest, als informatiekunde-keuzevak of in de profileringsruimte, dient dus ook van niveau 3 te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door ze in de profileringsruimte op te nemen.

Vroeger was er een aparte categorie "context-keuzevak". 

Je kon hierin een vak kiezen ontleend aan het informatica-programma. Deze vakken maken nu onderdeel uit van de informatiekunde-keuzevakken.

Je kon ook een vak kiezen uit een andere faculteit. Als je voor 1-9-2019 een van onderstaande vakken gevolgd hebt, mag je die ook opnemen bij de informatiekunde-keuzevakken. Als je ze vanaf 1-9-2019 gaat doen, vallen ze in je profileringsruimte.

vroegere context-keuzevakken
ECB1MI Microeconomics, Institutions and Welfare
USG5020 Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
GEO1-2201 Introductie technologie en innovatie
B-B1MB05 Moleculaire biologie
FA-BA10117 Inleiding in de farmacie
200300480 Introductie gedragswetenschappen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatiekunde-keuzevakken (licht gekleurd). De blauwe, rode en groene vakken vormen de drie studiepaden. De gele vakken zijn ondersteunend en/of integrerend, en keuzevakken ontleend aan informatica.

Studieprogramma informatiekunde