De major Informatiekunde omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatiekunde.

Binnen de major informatiekunde zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 informatiekunde-keuzevakken (45 EC). 

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 4 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken.

vakken in het eerste jaar
INFOB1IMM Mens, maatschappij en ICT
INFOB1DM Datamodelleren
eventueel te vervangen door Databases
INFOB1IUW Informatieuitwisseling
INFOB1CODE Computationeel denken
of het vroegere Mobiel Programmeren
eventueel te vervangen door Imperatief Programmeren
INFOB1OICT Organisaties en ICT
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
INFOB1ISY Informatiesystemen
INFOB1PROJ Informatiekunde introductieproject
vakken in het tweede jaar
INFOWO Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
INFOB2SOM Systeemontwikkelingsmethoden
of het vroegere MSO
vak in het derde jaar
INFOOZP Onderzoeksproject 3e jaar
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee

Kies 6 vakken uit de lijst.

Je moet in ieder geval 4 vakken van één van de drie studiepaden kiezen.

Er moeten minimaal 4 vakken van niveau 3 zijn. In elk studiepad zijn dat er al 3, maar van de overige 2 keuzevakken moet er dus nog eentje van niveau 3 zijn.

vakken in het studiepad Organisatie&Maatschappij
INFOB3PS Product software
INFOB3INSE Information security
INFOEBU E-business
INFOB3SMI Strategisch management van organisaties en ICT
vakken in het studiepad Interactie&Games
INFOB3CE Cognitie en emotie
INFOB2GO Game-ontwerp
INFOUE Usability engineering en user experience
INFOB3APGA Applied games
vakken in het studiepad Life Science&Gezondheid
INFOB2DA Data analytics
INFOB3PET Persuasive technologies
INFOB3KSY Kennissystemen
INFOB3LSHI Life sciences and health informatics
overige keuzevakken, ontleend aan de opleiding Informatica
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFORI Recht en informatica
INFOGR Graphics
INFOIBV Beeldverwerking
INFOB3IT Interactie-technologie

Vroeger was er een aparte categorie "context-keuzevak". 

Je kon hierin een vak kiezen ontleend aan het informatica-programma. Deze vakken maken nu onderdeel uit van de informatiekunde-keuzevakken.

Je kon ook een vak kiezen uit een andere faculteit. Als je voor 1-9-2019 een van onderstaande vakken gevolgd hebt, mag je die ook opnemen bij de informatiekunde-keuzevakken. Als je ze vanaf 1-9-2019 gaat doen, vallen ze in je profileringsruimte.

vroegere context-keuzevakken
ECB1MI Microeconomics, Institutions and Welfare
USG5020 Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
GEO1-2201 Introductie technologie en innovatie
B-B1MB05 Moleculaire biologie
FA-BA10117 Inleiding in de farmacie
200300480 Introductie gedragswetenschappen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatiekunde-keuzevakken (licht gekleurd). De blauwe, rode en groene vakken vormen de drie studiepaden. De gele vakken zijn ondersteunend en/of integrerend, en keuzevakken ontleend aan informatica.

Studieprogramma informatiekunde
Studieprogramma informatiekunde