Major Informatiekunde

De major Informatiekunde omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatiekunde.

Binnen de major informatiekunde zijn 10 vakken en het Bachelor Onderzoeksproject (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 informatiekunde-keuzevakken (45 EC) uit een totaal van 19.

Let op: binnen je gehele studieprogramma dien je minimaal 4 keuzevakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te volgen. Elk studiepad heeft 3 keuzevakken op niveau 3. Ten minste eén van de overige vakken die je kiest, als informatiekunde-keuzevak of in de profileringsruimte, dient dus ook van niveau 3 te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door ze in de profileringsruimte op te nemen.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatiekunde-keuzevakken (licht gekleurd). De blauwe, rode en groene vakken vormen de drie studiepaden. De donkergele vakken zijn ondersteunend en/of integrerend. Keuzevakken ontleend aan informatica zijn lichtgeel.

Studieprogramma informatiekunde