Als je twee bachelor-diploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bachelor-opleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Informatiekunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 31 vakken (232,5 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 1 vak: het vak "Modelleren&systeemontwikkeling" is in beide majors verplicht
  • 2 vakken: verplichte informatiekunde-vakken, waarvoor je vrijstelling krijgt op basis van equivalente vakken bij informatica
  • 2 vakken: in beide majors het "context-keuzevak", dat je kunt invullen met een verplicht vak uit de andere major

Als je het handig aanpakt -door je keuzevakken strategisch te kiezen- kun je nog 2 vakken uitsparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt:

  • 1 vak: het keuzevak "Game-ontwerp", dat je in beide majors kunt opvoeren (voor studenten van 2014 en eerder was dit het vak "Interactie-technologie")
  • 1 vak: het informatica-keuzevak "Introductieproject", dat vrijstelling geeft voor een soortgelijk vak bij Informatiekunde
INFOIMP Imperatief programmeren
Dit vak geeft vrijstelling voor Mobiel programmeren bij Informatiekunde
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFODB Databases
Dit vak geeft vrijstelling voor Datamodelleren bij Informatiekunde
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
Dit vak is ook verplicht voor Informatiekunde
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
INFOB2OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
INFOB1IMM Mens, maatschappij en ICT
INFOB1IUW Informatieuitwisseling
INFOB1OICT Organisaties en ICT
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
Dit vak geeft vrijstelling voor het context-keuzevak bij Informatica
INFOB1ISY Informatiesystemen
INFOWO Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
INFOOZP Onderzoeksproject 3e jaar
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
Deze vakken heb je al gedaan bij Informatica
INFOB1MOP Mobiel programmeren
Voor dit vak krijg je vrijstelling vanwege Imperatief programmeren
INFOB1DM Datamodelleren
Voor dit vak krijg je vrijstelling vanwege Databases
INFOB1PROJ Informatiekunde introductieproject
Mits je het Introductieproject bij Informatica hebt gekozen
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
algemeen oriënterend vak
INFOB1PICA Informatica introductieproject
Dit vak geeft vrijstelling voor Informatiekunde introductieproject
vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie
INFOB3IS Intelligente systemen
INFOB3CI Computationele intelligentie
vakken in het studiepad Gametechnologie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak telt ook als keuzevak bij Informatiekunde
INFOB3IT Interactie-technologie
INFODDM Driedimensionaal modelleren
INFOIBV Beeldverwerking
vakken in het studiepad Algoritmen
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOAL Algoritmiek
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval
INFOB3SEC Security
vakken in het studiepad Softwaretechnologie
INFOB2WT Webtechnologie
INFOB3TC Talen en compilers
INFOB3STV Software testing en verificatie
vak ontleend aan de opleiding Wiskunde
INFOB3DW Discrete wiskunde
vakken in het studiepad Organisatie&Maatschappij
INFOB3PS Product software
INFOB3INSE Information security
INFOEBU E-business
INFOB3SMI Strategisch management van organisaties en ICT
vakken in het studiepad Interactie&Games
INFOB3CE Cognitie en emotie
of het vroegere Cognitie&communicatie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak telt ook als keuzevak bij Informatica
INFOUE Usability engineering en user experience
INFOB3APGA Applied games
vakken in het studiepad Life Science&Gezondheid
INFOB3DA Data analytics
INFOB3PET Persuasive technologies
of het vroegere Intelligente interactie
INFOB3KSY Kennissystemen
of het vroegere Kennisacquisitie en -modellering
INFOB3LSHI Life sciences and health informatics
overige vakken voor studenten uit 2014 en eerder
INFOB3IT Interactie-technologie
voor studenten uit 2015 is dit een context-keuzevak
INFOB3SO Systeemontwikkeling: methoden en management
dit vak wordt niet meer aangeboden
INFOBPM Business process management
dit vak wordt niet meer aangeboden

Het verplichte informatiekundevak "Ontwerp van interactieve systemen" kun je opvoeren als context-keuzevak bij Informatica.

Omgekeerd zijn er drie verplichte informatica-vakken, waarvan je er een kunt opvoeren als context-keuzevak bij Informatiekunde: "Computerarchitectuur en netwerken", "Graphics", of "Logica voor informatica".