Als je twee bachelor-diploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bachelor-opleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Informatiekunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 31 vakken (232.5 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 3 vakken: verplichte informatiekunde-vakken, waarvoor je vrijstelling krijgt op basis van equivalente vakken bij informatica
  • 2 vakken: 1 verplicht informatiekunde vak wat vrijstelling geeft voor een gebonden keuzevak bij informatica en 1 keuzevak bij informatica wat vrijstelling geeft voor een verplicht informatiekunde vak

Als je het handig aanpakt - door je keuzevakken strategisch te kiezen - kun je nog enkele vakken uitsparen, zodat je op 28 of 29 vakken (210 of 217,5 EC) uitkomt (mede afhankelijk van welke leerlijn je volgt binnen Informatiekunde).

8 Verplichte vakken informatiekunde

Deze vakken heb je al gedaan bij Informatica

Algemeen oriënterend vak

Studiepad Kunstmatige intelligentie

Studiepad Gametechnologie

Studiepad Algoritmen

Studiepad Softwaretechnologie

Vak ontleend aan de opleiding Wiskunde

Let op! Informatiekunde eist dat je van minimaal één leerlijn alle 4 die vakken volgt.

Studiepad Organisatie & Maatschappij

Studiepad Interactie & Games

Studiepad Life Science & Gezondheid