Als je twee bachelordiploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bacheloropleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Informatiekunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 31 vakken (232.5 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 3 vakken: verplichte informatiekundevakken, waarvoor je vrijstelling krijgt op basis van equivalente vakken bij informatica
  • 2 vakken: 1 verplicht informatiekunde vak wat vrijstelling geeft voor een gebonden keuzevak bij informatica en 1 keuzevak bij informatica wat vrijstelling geeft voor een verplicht informatiekunde vak

Als je het handig aanpakt - door je keuzevakken strategisch te kiezen - kun je nog enkele vakken uitsparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt (mede afhankelijk van welke leerlijn je volgt binnen Informatiekunde).

8 Verplichte vakken informatiekunde

Deze vakken heb je al gedaan bij Informatica

Algemeen oriënterend vak

Studiepad Kunstmatige intelligentie

Studiepad Gametechnologie

Studiepad Algoritmen

Studiepad Softwaretechnologie

Vak ontleend aan de opleiding Wiskunde

Kies 6 vakken uit de lijst.

Je moet in ieder geval de 4 vakken van één van de drie studiepaden kiezen. De 2 laatste vakken kies je uit de overige 15 vakken.

vakken in het studiepad Informatiesystemen
INFOB3PS Product software
INFOB3INSE Information security
INFOB2ADE Architectuur van digitale ecosystemen
INFOB3SMI Strategisch management van organisaties en ICT
vakken in het studiepad Mens-Technologie Interactie
INFOB3CE Cognitie en emotie
INFOB3PET Persuasive technologies
INFOUE Usability engineering en user experience
INFOB3APGA Gamification & applied games
vakken in het studiepad Kennis en Data Analytics
INFOB2DA Data analytics
INFOB3APML Applications of Machine learning
INFOB3KMPA Knowledge-intensive process analysis
INFOB3RDS Responsible data science