Als je twee bachelor-diploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bachelor-opleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Informatiekunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 31 vakken (232,5 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 1 vak: het vak "Modelleren&systeemontwikkeling" is in beide majors verplicht
  • 2 vakken: verplichte informatiekunde-vakken, waarvoor je vrijstelling krijgt op basis van equivalente vakken bij informatica
  • 2 vakken: in beide majors het "context-keuzevak", dat je kunt invullen met een verplicht vak uit de andere major

Als je het handig aanpakt -door je keuzevakken strategisch te kiezen- kun je nog 2 vakken uitsparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt:

  • 1 vak: het keuzevak "Game-ontwerp", dat je in beide majors kunt opvoeren
  • 1 vak: het informatica-keuzevak "Introductieproject", dat vrijstelling geeft voor een soortgelijk vak bij Informatiekunde

8 Verplichte vakken informatiekunde

Deze vakken heb je al gedaan bij Informatica

Algemeen oriënterend vak

Studiepad Kunstmatige intelligentie

Studiepad Gametechnologie

Studiepad Algoritmen

Studiepad Softwaretechnologie

Vak ontleend aan de opleiding Wiskunde

Het verplichte informatiekundevak "Ontwerp van interactieve systemen" kun je opvoeren als context-keuzevak bij Informatica.

Omgekeerd zijn er drie verplichte informatica-vakken, waarvan je er een kunt opvoeren als context-keuzevak bij Informatiekunde: "Computerarchitectuur en netwerken", "Graphics", of "Logica voor informatica".