Informatiekunde en Informatica

Wat houdt een dubbele bachelor in?

Als je twee bachelordiploma's wilt halen, dan vul je bij elk van de studies de vrije profileringsruimte (45 EC) in met vakken uit de major van de andere studie. In plaats van twee volledige studies doe je alleen twee volledige majors. Dit gaat ten koste van je profileringsruimte, maar daarmee kan je gegarandeerd met slechts 270 EC aan vakken voldoen aan de eisen van twee volledige bacheloropleidingen.    

Als je twee opleidingen combineert die inhoudelijk veel gemeen hebben, dan kan je op basis van de overlap en strategische keuzes binnen de major het aantal benodigde studiepunten nog verder reduceren.

De combinatie informatica en informatiekunde

Door overlap in de major Informatica en de major Informatiekunde kan je vrijgesteld worden van:

  • 3 verplichte informatiekunde vakken: Datamodelleren, Computationeel denken, en Systeemontwikkelingsmethoden
  • 2 informatiekunde keuzevakken buiten je studiepad
  • 1 informatica keuzevak
  • 1 verplicht informaticavak: Onderzoeksmethoden

Een dubbele bachelor Informatica en Informatiekunde kan daarmee in 217,5 EC aan vakken worden afgerond.

Voor details van de individuele programma’s verwijzen we je naar de volgende pagina’s:

Bekijk voor meer informatie de bijlage van de OER UGS. 

De dubbele bachelor in 3 jaar

Het is mogelijk om deze twee bacheloropleidingen samen in drie jaar af te ronden door in sommige perioden 3 vakken te volgen. Wanneer je welke vakken moet volgen wordt mede bepaald door welke keuzevakken en studiepaden je wil doen en de roostering van vakken.

In je eerste jaar schrijft het studiepunt je alvast in voor vakken van periode 1 en 2. Dat ziet er voor jou dan zo uit:

  • Periode 1: Computerarchitectuur en Netwerken (informatica), Imperatief programmeren (informatica), en Mens, maatschappij en ICT (informatiekunde);
  • Periode 2: Informatica introductieproject (informatica), Logica voor informatica (informatica), en Informatie-uitwisseling (informatiekunde).

Als je binnen informatica de richting “Gametechnologie” doet dan word je ingeschreven voor de gametechnologie varianten van het programmeervak en het introductieproject.

In periode 1 van je eerste jaar neem je vervolgens contact op met je studieadviseur (zie uitklapje hieronder of ga naar de contactpagina van je opleiding) om je te helpen bij het maken van een planning voor de rest van je studie. Hou hierbij goed in de gaten dat je niet meerdere vakken in hetzelfde timeslot kiest! Je planning moet je ieder jaar even opnieuw samen bekijken en eventueel aanpassen.