Studieprogramma Informatiekunde

De bacheloropleiding Informatiekunde duurt drie jaar. De omvang van onderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten: European Credits, afgekort EC. Er gaan 60 EC in een jaar, dus de opleiding omvat 180 EC.

In Utrecht hebben bijna alle vakken een omvang van 7,5 EC. In de opleiding volg je 22 vakken van 7,5 EC en doe je een Bachelor Onderzoeksproject (OZP) van 15 EC. Zestien vakken en het OZP, met in totaal 135 EC, vormen de major informatiekunde. De overige 6 vakken (45 EC) kun je besteden aan keuzevakken uit de hele universiteit: dit is je profileringsruimte.

Binnen de major informatiekunde zijn 10 vakken en het OZP verplicht. Dat is in totaal 90 EC. De rest van je major bestaat uit 6 informatiekunde-keuzevakken (45 EC), die je kunt kiezen uit 19 vakken. Wil je meer dan 6 van deze vakken doen, dan kun je daarvoor je profileringsruimte gebruiken. Maar je kunt je profileringsruimte ook gebruiken voor vakken uit een ander vakgebied. Kies je een samenhangend pakket van minimaal 4 vakken (30 EC), dan heet dat een minor.

Je hebt dus veel vrijheid bij het  samenstellen van je studieprogramma. Maar het dient wel aan regels te voldoen, speciaal:

  • je dient een minimum aantal vakken op niveau 2 en 3 te volgen
  • je mag geen vakken kiezen die geheel of gedeeltelijk dezelfde stof behandelen als andere vakken in je programma

Uiteindelijk bepaalt de Examencommissie of je programma aan de eisen voldoet die in de OER (Onderwijs en Examenregeling) gesteld worden. Vraag daarom tijdig advies aan de studieadviseur over de invulling van je studieprogramma.

Programma informatiekunde
Structuur van de bachelor Informatiekunde

Programma opleiding Informatiekunde

Welke verplichte vakken en keuzevakken er zijn in de major Informatiekunde staat in het studieprogramma van de major Informatiekunde.

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging, dan kun je twee opleidingen tegelijk doen. Je bouwt dan een minor van 6 vakken uit tot een volwaardige major van 18 vakken, en je krijgt van beide opleidingen een diploma. Met de opleiding Informatica is er zodanige overlap in de programma's, dat dit te doen is met in totaal 217,5 EC: 25 vakken en 2 projecten van 15 EC. Je volgt dan het studieprogramma van de dubbele major Informatiekunde en Informatica.