Studieprogramma Informatiekunde

De bacheloropleiding Informatiekunde duurt drie jaar. De omvang van onderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten: European Credits, afgekort EC. Er gaan 60 EC in een jaar, dus de opleiding omvat 180 EC.

In Utrecht hebben bijna alle vakken een omvang van 7,5 EC. In de opleiding volg je 22 vakken van 7,5 EC en doe je een Bachelor Onderzoeksproject (OZP) van 15 EC. Zestien vakken en het OZP, met in totaal 135 EC, vormen de major informatiekunde. De overige 6 vakken (45 EC) kun je besteden aan keuzevakken uit de hele universiteit: dit is je profileringsruimte.

Binnen de major informatiekunde zijn 10 vakken en het OZP verplicht. Dat is in totaal 90 EC. De rest van je major bestaat uit 6 informatiekunde-keuzevakken (45 EC), die je kunt kiezen uit 19 vakken. Wil je meer dan 6 van deze vakken doen, dan kun je daarvoor je profileringsruimte gebruiken. Maar je kunt je profileringsruimte ook gebruiken voor vakken uit een ander vakgebied. Kies je een samenhangend pakket van minimaal 4 vakken (30 EC), dan heet dat een minor.

Je hebt dus veel vrijheid bij het  samenstellen van je studieprogramma. Maar het dient wel aan regels te voldoen, speciaal:

 • je dient een minimum aantal vakken op niveau 2 en 3 te volgen
 • je mag geen vakken kiezen die geheel of gedeeltelijk dezelfde stof behandelen als andere vakken in je programma (zie hieronder)
 • vakken die in de onderwijs catalogus worden aangemerkt als ‘extra-curriculair’ tellen niet mee voor je examenprogramma, tenzij de examencommissie hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
 • ook voor vakken die je aan een andere universiteit in binnen- of buitenland wil volgen is toestemming van de examencommissie nodig om ze op te kunnen nemen in je examenprogramma.

Let bij de invulling van de profileringsruimte goed op dat je keuzes niet te veel overlappen met andere vakken in je profileringsruimte of in je major. De examencommissie kan bij te veel overlap vakken afkeuren of het aantal ec verlagen. Wees vooral waakzaam bij cursussen over onderwerpen die je eigen studie raken. Dit geldt met name (maar niet alleen) bij vakken op de volgende gebieden: 

 • Informatica 
 • Kunstmatige Intelligentie 
 • Data science 
 • Wiskunde 
 • Statistiek 
 • Methodologie 
 • Wetenschapsleer of -filosofie 
 • Communicatie en informatie

Uiteindelijk bepaalt de Examencommissie of je studieprogramma aan de eisen voldoet die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) gesteld worden (zie OER artikel 3.4 t/m 3.9a, en de opleidingsspecifieke bijlage). Vraag daarom tijdig advies aan de studieadviseur over de invulling van je studieprogramma en leg het zonodig voor aan de examencommissie (kamer informatica) via het aanvraagformulier dat te vinden is op de pagina over de examencommissie.

Programma informatiekunde
Structuur van de bachelor Informatiekunde

Programma opleiding Informatiekunde

Welke verplichte vakken en keuzevakken er zijn in de major Informatiekunde staat in het studieprogramma van de major Informatiekunde.

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging, dan kun je twee opleidingen tegelijk doen. Je bouwt dan een minor van 6 vakken uit tot een volwaardige major van 18 vakken, en je krijgt van beide opleidingen een diploma. Met de opleiding Informatica is er zodanige overlap in de programma's, dat dit te doen is met in totaal 217,5 EC: 25 vakken en 2 projecten van 15 EC. Je volgt dan het studieprogramma van de dubbele major Informatiekunde en Informatica.