Hier vind je een compact overzicht van de vakken in het tweede en derde jaar.

In de Cursusplanner kun je een vrijblijvend plan maken voor vakken die je wilt volgen, en het bijbehorende rooster genereren.

Hoewel er in het tweede jaar ook nog twee verplichte vakken zijn, spelen keuzevakken hier een veel grotere rol. In je studie zitten 5 informatiekunde-keuzevakken, en 1 context-keuzevak. Daarnaast heb je ook nog 6 profileringsvakken, die je naar eigen inzicht kunt kiezen. Je kunt ze inzetten voor:

 • verdieping van je studie, door meer dan het minimum van 5 informatiekunde-keuzevakken te kiezen
 • verbreding van je studie, door vakken uit andere opleidingen te kiezen (als dat een samenhangend pakket van minimaal 4 vakken is, dan heet dat een minor)
 • arbeidsmarktoriëntatie, via speciaal daarvoor bedoelde vakken
 • een half jaar studeren in het buitenland, met vakken in of buiten de informatiekunde

Afhankelijk van je keuzes kun je vakken in het tweede of derde jaar doen; we maken dus geen strikt onderscheid tussen tweede- en derdejaars vakken. Hieronder staat een algemene aanbeveling hoe je je tweede en derde jaar kunt inrichten.

In periode 1 is de keuze nog gemakkelijk. Er zijn twee verplichte vakken aan de beurt: Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (WO) en Modelleren&systeemontwikkeling (MSO). Je kunt een van de twee uitstellen naar het derde jaar om ruimte te maken voor een keuzevak, maar dat ligt niet erg voor de hand. Het is ook een risico om deze vakken uit te stellen: je moet ze in het derde jaar dan wel echt halen (ze zijn immers verplicht), anders loopt je studie vertraging op.

Wel een goede reden om WO of MSO uit te stellen kan zijn als je een minor wilt doen die met een vak in periode 1 begint.

Als je het eerstejaars programmeervak (Mobiel programmeren) nog niet hebt gehaald zou je MSO kunnen naar het derde jaar, omdat dat vak voorkennis van programmeren veronderstelt.

INFOWO Wetenschappelijke onderzoeksmethoden timeslot B
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling timeslot C

Dit is het moment om een keus te maken voor één van de drie studiepaden:

 • Organisatie & Maatschappij
 • Interactie & Games
 • Life Science & Gezondheid

In het eerste jaar heb je al kennis gemaakt met deze studiepaden, omdat sommige verplichte vakken ook al op zo'n studiepad lagen.

Elk studiepad heeft een keuzevak in periode 2, 3 en 4, en wordt afgesloten met een vak in het derde jaar.

In totaal moet je 5 keuzevakken kiezen, waaronder één compleet studiepad. Je houdt dus nog 1 keuzevak over die je uit een van de andere twee studiepaden kunt kiezen. Doe je dat meteen in periode 2, dan kun je in die periode dus nog twee opties openhouden als studiepad.

Wat wordt je tweede vak in periode 3 en 4 (en misschien ook al in periode 2)?

 • Je moet ergens in je tweede of derde jaar een "contextkeuzevak" doen. Bedenk welke je wilt kiezen, en kijk in welke periode dat valt.
 • Je hebt ook nog 6 vakken helemaal vrij in te vullen "profileringsruimte". Die kun je op verschillende manieren inzetten:
  • meer informatiekunde-keuzevakken: je kunt een tweede studiepad compleet maken, en zelfs een stukje van een derde
  • vakken uit andere opleidingen:
   bij studiepad O&M zijn vakken uit de opleiding Bestuurs-&organisatiewetenschap een zinvolle aanvulling
   bij studiepad I&G zijn vakken uit de opleiding Informatica, of Communicatie-&informatiewetenschappen een zinvolle aanvulling
   bij studiepad LS&G zijn vakken uit de opleiding Biologie of Farmacie een zinvolle aanvulling
  • vakken die een oriëntatie op de arbeidsmarkt geven; in periode 3 zijn er diverse mogelijkheden (zie de Betaplanner)
  • een half jaar in het buitenland studeren (het begin van het derde jaar is het beste moment)

Overleg met je tutor wat voor jou de beste keus is.

Studenten die begonnen zijn in 2014 of eerder hoeven niet een compleet studiepad te voltooien, en kunnen dus de 5 keuzevakken vrij het de hele lijst kiezen. Inhoudelijk is het natuurlijk een goede keus om er naar te streven om toch één studiepad te voltooien.

vakken in periode 2
INFOB3PS Product software timeslot C O&M
INFOB3CE Cognitie en emotie
of het vroegere Cognitie&communicatie
timeslot A G&I
INFOB3DA Data analytics timeslot B LS&G
vakken in periode 3
INFOB3INSE Information security timeslot C O&M
INFOB2GO Game-ontwerp timeslot D G&I
INFOB3PET Persuasive technologies
of het vroegere Intelligente interactie
timeslot A LS&G
vakken in periode 4
INFOEBU E-business timeslot B O&M
INFOUE Usability engineering en user experience timeslot D G&I
INFOB3KSY Kennissystemen
of het vroegere Kennisacquisitie en -modellering
timeslot C LS&G

 

 

context-keuzevakken uit informatica
INFONW Computerarchitectuur en netwerken timeslot A periode 1
INFORI Recht en informatica timeslot A periode 4
INFOGR Graphics timeslot B periode 4
INFOIBV Beeldverwerking timeslot D periode 1
INFOB1LI Logica voor informatica timeslot D periode 2
INFOB3IT Interactie-technologie timeslot B periode 3
context-keuzevakken andere faculteiten
ECB1MI Microeconomics, Institutions and Welfare timeslot AD periode 2
USG5020 Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap timeslot A periode 1 of 3
GEO1-2201 Introductie technologie en innovatie timeslot AB periode 1
B-B1MB05 Moleculaire biologie timeslot BC periode 1
FA-101 Apotheker en geneesmiddel timeslot ? periode 1
200300480 Introductie gedragswetenschappen timeslot A periode 2
context-keuzevakken arbeidsmarktoriëntatie
BETA-B2BBB Beta in bedrijf en beleid timeslot AD periode 3
BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie timeslot D periode 3
BETA-B2OOP Orientatie op de onderwijspraktijk timeslot D periode 2
BETA-B2OOP Orientatie op de onderwijspraktijk timeslot D periode 3
BETA-B2NW Hoe de moderene natuurwetenschappen onstonden timeslot D periode 3

In je derde studiejaar  zitten in ieder geval deze twee dingen:

Het afrondende vierde vak van je studiepad(en):

INFOB3SMI Strategisch management van organisaties en ICT periode 3 timeslot D O&M
INFOB3APGA Applied games periode 1 timeslot D G&I
INFOB3LSHI Life sciences and health informatics periode 4 timeslot B LS&G

Een Onderzoeksproject (waarover je een afstudeerscriptie schrijft). Dit heeft een omvang van 15 EC en telt dus als twee vakken. Het best is om dit half-time te doen gedurende twee perioden (dus met in beide perioden nog één vak ernaast). Eventueel kan het ook full-time in één periode.

In de overige 5 vakken kun je je keuzevakken en/of profileringsruimte compleet maken.

Master

Na je bachelor-diploma kun je verder studeren in een masterprogramma. Er zijn aan de UU verschillende programma's die goed aansluiten op de bachelor Informatiekunde:

Heb je in je profileringsruimte keuzevakken op het gebied van de informatica gedaan, dan kunnen ook deze masterprogramma's een goed vervolg van je bachelor vormen: