Evaluatie en kwaliteitszorg

Opleidingsadviescommissie Informatiekunde

De Opleidingsadviescommissie Informatiekunde (OAC-INKU) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de bacheloropleiding Informatiekunde. De OAC adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de opleiding over het onderwijsprogramma, de onderwijs- en examenregeling en andere onderwijsaangelegenheden. Adviezen kunnen ook worden gegeven aan de departementsraad, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. De leden van de OAC maken geregeld deel uit van ontwikkelingsinitiatieven met als doel de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding.

Het bestaan van de opleidingscommissie is in de wet geregeld (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hoofdstuk 2.3, artikel 9.18), en het onderwijsbestuur of de faculteit kan de adviezen van deze commissie niet lichtvaardig naast zich neer leggen. De voorzitter en vice-voorzitter zijn tevens leden van de Onderwijscommissie Undergraduate School of Science (OC-UGS).

Samenstelling van de OAC-INKU

De samenstelling van deze commissie bestaat momenteel uit 3 docentleden en 4 studentleden ter bevordering van de koppeling tussen de student en de docent. De commissie is onafhankelijk van het opleidingsbestuur.

Leden van de OAC-INKU 2021-2022

Docentleden

  • X. (Xixi) Lu - voorzitter
  • M. (Maartje) de Graaf
  • C. (Christof) van Nimwegen

Studentleden

  • Sander Breshamer
  • Ratiba Zaid
  • Mariette Smits
  • Julian Tilgenkamp

Contact

Voor vragen, klachten en ideeën, of het opvragen van notulen van voorgaande vergaderingen kun je ons altijd mailen: oac.inku@uu.nl.