Een studiejaar aan de Universiteit Utrecht bestaat uit vier periodes van 10 weken. Per periode kun je 15 EC behalen, in totaal kun je in een jaar 60 EC behalen. 1 EC komt overeen met ongeveer 28 studieuren. Al het onderwijs is geroosterd in timeslots. Dat betekent dat per cursus de dagdelen bekend zijn waarbinnen de onderwijsactiviteiten geroosterd kunnen worden. Gemiddeld zal de helft van de beschikbare tijd ingeroosterd zijn voor onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen, etc.), de rest van de tijd is bedoeld voor zelfstudie.