Bij elk vak beoordelen we jou (toetsing), maar jij kunt ook het vak beoordelen (evaluatie).

Toetsing

Om je diploma te halen, moet je alle vakken die vermeld staan in de Opleidings- en examenregeling hebben gehaald (de lijst staat in meer leesbare vorm ook op deze website). Op een supplement bij het diploma staan alle vakken met het gehaalde cijfer vermeld. Ook staat daar een Grade point average (GPA), dat is een gewogen gemiddelde van alle cijfers vanaf het tweede jaar, vertaald naar de internationaal gebruikelijke schaal van 1 tot 4.

Als het gemiddelde cijfer van alle vakken minstens 8 is, èn het cijfer voor het afstudeerproject minimaal 8 is, èn de studie hoogstens 4 jaar geduurd heeft, èn hoogstens 1 vak over is gedaan, krijg je op het diploma de aantekening cum laude ("met lof").

Voor elk vak krijg je een eindcijfer. Je hebt een vak gehaald als het cijfer minimaal een 6 is. De meeste vakken hebben een tentamen aan het eind, maar in het eindcijfer zitten ook altijd andere componenten verwerkt: deeltentamens de gedurende de onderwijsperiode zijn afgenomen, inleveropdrachten, practicumopdrachten enz. Hoe het eindcijfer uit de deel-beoordelingen wordt bepaald staat vermeld bij de beschijving van elk vak. Beoordelingen worden binnen 10 werkdagen na het laatste inlevermoment bekend gemaakt.

Bij elk vak is er, een paar weken na afloop, de gelegenheid voor een aanvullende toets. Als het eindresultaat net niet voldoende is, of er ontbreekt vanwege bijvoorbeeld ziekte een enkel deelresultaat, dan kun je dat hier aanvullen, en zo misschien alsnog een voldoende eindcijfer halen. Je bent hier niet welkom als het eindcijfer lager dan 4 was, of er te veel onderdelen ontbreken. Dit is dus geen herkansing waarin je alnog het hele vak kunt doen, maar alleen een gelegenheid tot aanvullen van net-niet-voldoende resultaten. Is het resultaat na de aanvullende toets nog steeds onvoldoende, dan moet je het vak een jaar later in z'n geheel overdoen (of een ander keuzevak kiezen).

Fraude (zoals spieken en plagiaat) is in de academische wereld absoluut onaanvaardbaar. De sancties zijn hoog: van uitsluiting voor het vak tot schorsing voor een heel jaar. Was je misschien op school gewend om spieken als sport, of kat-en-muis-spel te beschouwen: laat dat hier uit je hoofd!

Evaluatie

We vinden het belangrijk om te weten hoe het onderwijs door de deelnemers wordt ervaren. Daarom vragen we bij elk vak om een evaluatie-enquête in te vullen. Je wordt hier aan het eind van elke periode per mail voor uitgenodigd. Evaluaties vinden plaats via het elektronische evaluatiesysteem Caracal.

De evaluatie-procedure is:

  • gemakkelijk: elektronisch met any device (dus niet op papier), op een tijdstip dat je schikt (dus niet gekoppeld aan het tentamen);
  • relevant: naast de standaardvragen kan de docent ook vragen toevoegen die specifiek over dat vak gaan; naast meerkeuzevragen hechten we ook sterk aan open vragen waarin je precies kunt toelichten wat je goed of slecht vindt aan een vak
  • transparant: resultaten van de evaluatie, met reactie van de docent, zijn na afloop voor alle studenten beschikbaar. Je kunt dus teruglezen wat anderen er van vonden, en ook eerdere evaluaties bekijken van vakken die je nog gaat volgen.

Zo'n evaluatiesysteem staat of valt natuurlijk met jouw deelname. We vragen daarom om de enquête altijd in te vullen, ook als je een vak niet uitgesproken goed of slecht vond. Alleen zo kan een evaluatie statistisch verantwoord worden uitgevoerd.

We realiseren ons dat je door elke webwinkel ook al wordt bestookt met enquêtes, en dat je misschien geneigd bent om die standaard weg te klikken. Toch vragen we nadrukkelijk om die paar minuten invul-tijd er voor over te hebben. Het volgen van een vak is tenslotte een dure aanschaf  (€ 244 collegegeld!), waar je ook nog eens 200 uur tijd in hebt gestoken. Doe ons en je medestudenten (en daarmee ook jezelf) het plezier om een goed beeld te krijgen van het vak, en hoe dat nog verbeterd of veranderd kan worden.