De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. In het studiepad Gametechnologie doe je daarvan een aantal in een speciale versie met extra nadruk op gametechnologie.

Daarnaast kies je 6 keuzevakken (45 EC). Er zijn twee soorten keuzevakken:

  • Informatica-keuzevakken: hiervan kies je er 5 (37,5 EC) uit een lijst van 15
  • Context-keuzevakken: hiervan kies je er 1 (7,5 EC) uit een lijst van 5

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Om de aantekening "Gametechnologie" op je diploma-supplement te krijgen, zijn er extra eisen aan de keuzevakken: je kiest in ieder geval het vak Game-ontwerp, en daarnaast een quotum van 4 keuzevakken waarvan in de lijst is aangemerkt dat ze relevant zijn voor gametechnologie. Je houdt dus nog één vrij keuzevak over.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken.

Voldoe je niet aan het quotum van gametechnologie-vakken, dan krijg je toch een bachelordiploma Informatica, maar dan zonder de gametechnologie-aantekening op het diplomasupplement.

Vakken in het eerste jaar

Vakken in het tweede jaar

Vak in het tweede en derde jaar

Vak in het derde jaar

Kies 5 vakken uit onderstaande lijst.

Vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie

Vakken in het studiepad Gametechnologie

Vakken in het studiepad Algoritmen

Vakken in het studiepad Sortwaretechnologie

Vak ontleend aan de opleiding Wiskunde

Kies 1 vak buiten de informatica uit onderstaande lijst.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatica-keuzevakken (licht gekleurd). De gele, rode, groene en blauwe vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.

Voor de aantekening "Gametechnologie" op je diploma-supplement kies je voornamelijk vakken uit de rode kolom (al mag je er eentje vervangen door het vak "Kunstmatige intelligentie", en eentje door "Ontwerp van interactieve systemen" als context-keuzevak te kiezen). Andere vakken kun je opvoeren in je profileringsruimte.

Studieprogramma informatica
Studieprogramma informatica