De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. In het studiepad Gametechnologie doe je er één in een speciale versie met extra nadruk op gametechnologie.

Daarnaast kies je 6 informatica-keuzevakken (45 EC).

Let op: van de keuzevakken binnen je major en de profileringsruimte samen dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken. Let op: van de keuzevakken in je profileringsruimte dienen minimaal 2 vakken van niveau 2 (verdiepend niveau) of niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Om de aantekening "Gametechnologie" op je diploma-supplement te krijgen, zijn er extra eisen aan de keuzevakken: je kiest in ieder geval het vak Game-ontwerp, en daarnaast een quotum van 4 keuzevakken waarvan in de lijst is aangemerkt dat ze relevant zijn voor gametechnologie. Je houdt dus nog één vrij keuzevak over.

Voldoe je niet aan het quotum van gametechnologievakken, dan krijg je toch een bachelordiploma Informatica, maar dan zonder de gametechnologie-aantekening op het diplomasupplement.

vakken in het eerste jaar
INFOB1GP Gameprogrammeren
Dit is een op gametechnologie toegespitste versie van Imperatief programmeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
vakken in het tweede jaar
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
vak in het tweede of derde jaar
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
Of de vroegere gametechnologie-versie INFOB3OMG
vak in het derde jaar
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee

Kies 6 vakken uit onderstaande lijst.

vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie
Dit vak telt mee voor het quotum van 5 Gametechnologie-vakken. Dit vak wordt per 2021-2022 niet meer aangeboden. Indien het vak behaald is voor september 2021 telt het wel mee  voor het quotum van gametechnologie vakken.
INFOB3IS Intelligente systemen
INFOB3CI Computationele intelligentie voor Gametechnologie. Dit vak telt mee voor het quotum van 5 Gamtechnologie vakken indien het vak Kunstmatige Intelligentie niet is gedaan.
vakken in het studiepad Algoritmen en data
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOAL Algoritmiek
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval
INFOB3SEC Security
vakken in het studiepad Softwaretechnologie
INFOB2WT Webtechnologie
INFOB3TC Talen en compilers
INFOB3STV Software testing en verificatie
vakken in het studiepad Gametechnologie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak moet je in ieder geval kiezen voor de aantekening Gametechnologie
INFOB1PGT Gametechnologie introductieproject
Dit vak telt mee voor het quotum van 4 Gametechnologie-vakken
INFOB3IT Interactie-technologie
Dit vak telt mee voor het quotum van 4 Gametechnologie-vakken
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
Dit vak telt mee voor het quotum van 4 Gametechnologie-vakken
INFODDM Driedimensionaal modelleren
Dit vak telt mee voor het quotum van 4 Gametechnologie-vakken
INFOIBV Beeldverwerking
Dit vak telt mee voor het quotum van 4 Gametechnologie-vakken
ondersteunende en integrerende vakken
INFOB3DW Discrete wiskunde
INFORI Recht en informatica

De aparte categorie "context keuzevak", die vroeger bestond, is vervallen. Als je voor 1-9-2019 een van de vakken E-business (INFOEBU), Stijlen van wetenschap (WY2V14025), of Inleiding kansrekening en statistiek (WISB161) hebt gevolgd, mag je die als keuzevak opvoeren.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de keuzevakken (licht gekleurd). De gele, groene, blauwe en rode vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse en grijze vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.

Voor de aantekening "Gametechnologie" op je diploma-supplement kies je voornamelijk roodgekleurde vakken (en mogelijk het vak "Kunstmatige intelligentie"). Je hebt nog ruimte voor één ander kleur vak, maar je kunt nog meer van deze vakken opvoeren in je profileringsruimte.

Studieprogramma informatica (inhoud afbeelding ook beschreven in menu's hieronder)

Blok 1

 • Verplicht: Computerarchitectuur & netwerken
 • Verplicht: Imperatief programmeren of
 • Verplicht: Game-programmeren

Blok 2

 • Verplicht: Logica voor informatica
 •  Informatica keuzevak: Informatica Introductieproject (keuze 6/18) of 
 •  Informatica keuzevak: Gametechnologie introductieproject (keuze 6/18)

Blok 3

 • Verplicht: Databases
 • Informatica keuzevak: Webtechnologie (Studiepad softwaretechnologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Game-ontwerp (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)

Blok 4

 • Verplicht: Datastructuren
 • Verplicht: Graphics

Blok 1

 • Verplicht: Modelleren & systeemontwikkeling
 • Verplicht: Functioneel programmeren

Blok 2

 • Verplicht: Concurrency
 • Informatica keuzevak: Optimalisering & complexiteit (Studiepad Algoritmen en data - keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Talen & compilers (Studiepad Software technologie, keuze 6/18)

Blok 3

 • Verplicht: Onderzoeksmethoden (alternatief: volg dit vak in 3e jaar, blok 1 of blok 3)
 • Informatica keuzevak: Intelligente systemen (Studiepad Kunstmatige Intelligentie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Algoritmiek (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Ontwerp van interactieve systemen (Studiepad Software technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Interactie-technologie (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Discrete wiskunde (keuze 6/18)

Blok 4

 • Informatica keuzevak: Computationele intelligentie (Studiepad Kunstmatige Intelligentie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Data-analyse en -retrieval (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Software testing & verificatie (Studiepad Software technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Driedimensionaal modelleren (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Recht en informatica (keuze 6/18)

 

Blok 1

 • Verplicht: Onderzoeksmethoden (alternatief: volg dit vak in 2e jaar, blok 3 of in het 3e jaar, blok 3)
 • Informatica keuzevak: Security (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Beeldverwerking (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)

Blok 2

 • Volg een van de informatica keuzevakken die je nog niet hebt gedaan of volg een keuzevak van een andere faculteit/universiteit

Blok 3-4

 • Verplicht: Software-project

 • Volg een van de informatica keuzevakken die je nog niet hebt gedaan of volg een keuzevak van een andere faculteit/universiteit