De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 keuzevakken (45 EC). Er zijn twee soorten keuzevakken:

  • Informatica-keuzevakken: hiervan kies je er 5 (37,5 EC) uit een lijst van 15
  • Context-keuzevakken: hiervan kies je er 1 (7,5 EC) uit een lijst van 5

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken.

vakken in het eerste jaar
INFOIMP Imperatief programmeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
vakken in het tweede jaar
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
vak in het tweede of derde jaar
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
vak in het derde jaar
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee

Kies 5 vakken uit onderstaande lijst. De indeling in studiepaden kan je helpen bij de keuze, maar heeft verder geen consequenties.

algemeen oriënterend vak
INFOB1PICA Informatica introductieproject
vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie
INFOB3IS Intelligente systemen
INFOB3CI Computationele intelligentie
vakken in het studiepad Gametechnologie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak is eigenlijk bedoeld voor studenten die het hele studiepad Gametechnologie volgen
INFOB3IT Interactie-technologie
INFODDM Driedimensionaal modelleren
INFOIBV Beeldverwerking
vakken in het studiepad Algoritmen
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOAL Algoritmiek
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval
INFOB3SEC Security
vakken in het studiepad Softwaretechnologie
INFOB2WT Webtechnologie
INFOB3TC Talen en compilers
INFOB3STV Software testing en verificatie
vak ontleend aan de opleiding Wiskunde
INFOB3DW Discrete wiskunde

Kies 1 vak buiten de informatica uit onderstaande lijst.

INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
INFORI Recht en informatica
INFOEBU E-business
WISB161 Inleiding kansrekening en statistiek
WY2V14025 Stijlen van wetenschap

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatica-keuzevakken (licht gekleurd). De gele, rode, groene en blauwe vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.

Studieprogramma informatica
Studieprogramma informatica