De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 keuzevakken (45 EC). Er zijn twee soorten keuzevakken:

  • Informatica-keuzevakken: hiervan kies je er 5 (37,5 EC) uit een lijst van 15
  • Context-keuzevakken: hiervan kies je er 1 (7,5 EC) uit een lijst van 5

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken uit deze lijsten kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken.

Vakken in het eerste jaar

Vakken in het tweede jaar

Vak in tweede of derde jaar

Vak in het derde jaar

Kies 5 vakken uit onderstaande lijst. De indeling in studiepaden kan je helpen bij de keuze, maar heeft verder geen consequenties.

Algemeen

Studiepad Kunstmatige intelligentie

Studiepad Gametechnologie

Studiepad Algoritmen

Studiepad Softwaretechnologie

Vak ontleend aan de opleiding Wiskunde

Kies 1 vak buiten de informatica uit onderstaande lijst.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de informatica-keuzevakken (licht gekleurd). De gele, rode, groene en blauwe vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.

Studieprogramma informatica
Studieprogramma informatica