De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 keuzevakken (45 EC). 

Let op: van de keuzevakken binnen je major en de profileringsruimte samen dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken. Let op: van de keuzevakken in je profileringsruimte dienen minimaal 2 vakken van niveau 2 (verdiepend niveau) of niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

vakken in het eerste jaar
INFOIMP Imperatief programmeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
vakken in het tweede jaar
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
vak in het tweede of derde jaar
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
vak in het derde jaar
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee

Kies 6 vakken uit onderstaande lijst. De indeling in studiepaden kan je helpen bij de keuze, maar heeft verder geen consequenties.

vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie (wordt niet meer aangeboden per 2021-2022. Per collegejaar 2022-2023 wordt het nieuwe vak Machine learning aangeboden binnen dit studiepad)
INFOB3IS Intelligente systemen
INFOB3CI Computationele intelligentie of Computationele intelligentie voor Gametechnologie
vakken in het studiepad Algoritmen
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOAL Algoritmiek
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval
INFOB3SEC Security
vakken in het studiepad Softwaretechnologie
INFOB1PICA Informatica introductieproject
INFOB2WT Webtechnologie
INFOB3TC Talen en compilers
INFOB3STV Software testing en verificatie
vakken in het studiepad Gametechnologie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak is eigenlijk bedoeld voor studenten die het hele studiepad Gametechnologie volgen
INFOB3IT Interactie-technologie
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
INFODDM Driedimensionale modellering
INFOIBV Beeldverwerking
ondersteunende en integrerende vakken
INFOB3DW Discrete wiskunde
INFORI Recht en informatica

Regelmatig worden vakken vernieuwd. Je mag dan het oude óf het nieuwe vak opvoeren voor je programma, maar niet allebei. Ook is er een aantal vakken dat je kunt volgen ter vervanging van een ander. Hieronder vind je een tabel met equivalente vakken. Je mag maar één van de equivalente vakken voor je programma opvoeren.

cursuscode cursus in programma cursuscode oude of equivalente cursus
INFOIMP Imperatief programmeren INFOB1GP Gameprogrammeren
INFOB1PICA Informatica introductieproject INFOB1PGT Gametechnologie introductieproject
INFOB1PICA Informatica introductieproject INFOB1PROJ Informatiekunde introductieproject
INFOB1PGT Gametechnologie INFOB1PROJ Informatiekunde introductieproject
INFOB3CI Computationele intelligentie INFOICI Inleiding computationele intelligentie
INFOSP Softwareproject INFOSP Informatica softwareproject
INFOSP Softwareroject INFOB3GSP INFOB3GSP Gametechnologie softwareproject
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica INFOB3OMG Onderzoeksmethoden voor gametechnologie
WY2V14025 Stijlen van wetenschap WY2V11008 Wetenschapsfilosofie in context
WISB201 Communicatie in de wiskunde WISB291 Overdragen van de wiskunde
WISB201 Communicatie in de wiskunde WISB106 Communiceren in de wiskunde
WISB102 Bewijzen in de wiskunde WISB101 Wat is wiskunde
INFOB1LI Logica voor informatica WISB102 Bewijzen in de wiskunde
INFOB3CI

Computationele

intelligentie

INFOB3CIGT

Computationele

intelligentie voor

Gametechnologie

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de keuzevakken (licht gekleurd). De gele, groene, blauwe en rode vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse en grijze vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.
De vakken uit de figuur zijn ook terug te vinden in onderstaande 3 uitklapmenu's.

Studieprogramma informatica (inhoud afbeelding ook beschreven in menu's hieronder)

Blok 1

 • Verplicht: Computerarchitectuur & netwerken
 • Verplicht: Imperatief programmeren of  Game-programmeren

Blok 2

 • Verplicht: Logica voor informatica
 •  Informatica keuzevak: Informatica Introductieproject (keuze 6/18) of  Gametechnologie introductieproject (keuze 6/18)

Blok 3

 • Verplicht: Databases
 • Informatica keuzevak: Webtechnologie (Studiepad softwaretechnologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Game-ontwerp (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)

Blok 4

 • Verplicht: Datastructuren
 • Verplicht: Graphics

Blok 1

 • Verplicht: Modelleren & systeemontwikkeling
 • Verplicht: Functioneel programmeren

Blok 2

 • Verplicht: Concurrency
 • Informatica keuzevak: Computationele intelligentie (Studiepad Kunstmatige Intelligentie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Optimalisering & complexiteit (Studiepad Algoritmen en data - keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Talen & compilers (Studiepad Software technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Computationele intelligentie voor Gametechnologie (Studiepad Gametechnologie, keuze 6/18)

Blok 3

 • Verplicht: Onderzoeksmethoden (alternatief: volg dit vak in 3e jaar, blok 1 of blok 3)
 • Informatica keuzevak: Intelligente systemen (Studiepad Kunstmatige Intelligentie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Algoritmiek (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Ontwerp van interactieve systemen (Studiepad Gametechnologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Interactie-technologie (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Discrete wiskunde (keuze 6/18)

Blok 4

 • Informatica keuzevak: Data-analyse en -retrieval (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Software testing & verificatie (Studiepad Software technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Driedimensionaal modelleren (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Recht en informatica (keuze 6/18)

 

Blok 1

 • Verplicht: Onderzoeksmethoden (alternatief: volg dit vak in 2e jaar, blok 3 of in het 3e jaar, blok 3)
 • Informatica keuzevak: Security (Studiepad Algoritmen en data, keuze 6/18)
 • Informatica keuzevak: Beeldverwerking (Studiepad Game-technologie, keuze 6/18)

Blok 2

 • Volg een van de informatica keuzevakken die je nog niet hebt gedaan of volg een keuzevak van een andere faculteit/universiteit

Blok 3-4

 • Verplicht: Software-project
 • Volg een van de informatica keuzevakken die je nog niet hebt gedaan of volg een keuzevak van een andere faculteit/universiteit