De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. Daarnaast kies je 6 keuzevakken (45 EC). 

Let op: van de keuzevakken binnen je major en de profileringsruimte samen dienen minimaal 2 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

Je kunt meer dan 6 keuzevakken kiezen door hiervoor ook je profileringsruimte te gebruiken. Let op: van de keuzevakken in je profileringsruimte dienen minimaal 2 vakken van niveau 2 (verdiepend niveau) of niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

vakken in het eerste jaar
INFOIMP Imperatief programmeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFOB1LI Logica voor informatica
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
vakken in het tweede jaar
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
vak in het tweede of derde jaar
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
vak in het derde jaar
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee

Kies 6 vakken uit onderstaande lijst. De indeling in studiepaden kan je helpen bij de keuze, maar heeft verder geen consequenties.

vakken in het studiepad Kunstmatige intelligentie
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie
INFOB3IS Intelligente systemen
INFOB3CI Computationele intelligentie
vakken in het studiepad Algoritmen
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOAL Algoritmiek
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval
INFOB3SEC Security
vakken in het studiepad Softwaretechnologie
INFOB1PICA Informatica introductieproject
INFOB2WT Webtechnologie
INFOB3TC Talen en compilers
INFOB3STV Software testing en verificatie
vakken in het studiepad Gametechnologie
INFOB2GO Game-ontwerp
Dit vak is eigenlijk bedoeld voor studenten die het hele studiepad Gametechnologie volgen
INFOB3IT Interactie-technologie
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen
INFODDM Driedimensionaal modelleren
INFOIBV Beeldverwerking
ondersteunende en integrerende vakken
INFOB3DW Discrete wiskunde
INFORI Recht en informatica

De aparte categorie "context keuzevak", die vroeger bestond, is vervallen. Als je voor 1-9-2019 een van de vakken E-business (INFOEBU), Stijlen van wetenschap (WY2V14025), of Inleiding kansrekening en statistiek (WISB161) hebt gevolgd, mag je die als keuzevak opvoeren.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte vakken (donker gekleurd) en de keuzevakken (licht gekleurd). De gele, groene, blauwe en rode vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse en grijze vakken zijn ondersteunend en/of integrerend.

Studieprogramma informatica
Studieprogramma informatica