Major Informatica

De major Informatica omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Informatica.

Globale opbouw en eisen bachelor Informatica

Binnen de major informatica doe je 90 EC aan verplichte vakken. Daarnaast volg je minimaal 45 EC aan informatica keuzevakken. Let op: je moet minimaal 15 EC aan keuzevakken op gevorderd niveau (=niveau 3) doen in je hele programma (dus in je major en profileringsruimte samen). 

Uiteindelijk bepaalt de Examencommissie of je studieprogramma aan de eisen voldoet die in de OER (Onderwijs en Examenregeling) gesteld worden (zie OER artikel 3.5 t/m 3.10, en de opleidingsspecifieke bijlage). Vraag daarom tijdig advies aan de studieadviseur over de invulling van je studieprogramma en leg het zonodig voor aan de examencommissie (kamer informatica) via het aanvraagformulier dat te vinden is op de pagina over de examencommissie.

Ga voor meer informatie naar de pagina over Regelingen en Procedures of bekijk het uitklapje hieronder.

Opbouw bachelor Informatica in meer detail

In het kort de opbouw van de drie studiejaren:

  • Eerste jaar: dit jaar ligt zo goed als vast. Je volgt 6 verplichte vakken en 2 informatica keuzevakken.
  • Tweedejaar en derde jaar:  naast nog een aantal verplichte vakken, spelen in jaar 2 en jaar 3 keuzevakken een grote rol. Je kiest 6 informatica keuzevakken binnen je major, en je kiest een invulling voor je profileringsruimte van 45 EC. Afhankelijk van je keuzes kun je vakken in het tweede of derde jaar doen; er is dus geen strikt onderscheid tussen tweede- en derdejaars vakken. Een uitzondering hierop is het afsluitende Softwareproject.

Overzicht studiepaden en (keuze)vakken

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verplichte informatica-vakken (donker gekleurd) en de informatica keuzevakken (licht gekleurd). De gele, groene, blauwe en rode vakken vormen vier studiepaden van inhoudelijk verwante vakken. De paarse en grijze vakken zijn ondersteunend en/of integrerend. De figuur geeft ook een indruk van wanneer je welk vak volgt (deze informatie is ook terug te vinden in de twee uitklapmenu’s onderaan de pagina).

In de Cursusplanner kun je een vrijblijvend plan maken voor vakken die je wilt volgen, en het bijbehorende rooster genereren.

Studieprogramma informatica (de vakken uit de figuur zijn ook terug te vinden in onderstaande 2 uitklapmenu's.

Informatie over de Informatica-vakken

In de uitklapjes hieronder zie je een overzicht, uit de Cursusplanner, van alle verplichte vakken binnen de major informatica, en van het volledige aanbod aan informatica keuzevakken. Dit zijn de vakken die ook terug te vinden zijn in bovenstaande figuur.