Informatica en Wiskunde

Wat houdt een dubbele bachelor in?

Als je twee bachelordiploma's wilt halen, dan hoef niet twee volledige studies te doen. Je doet alleen twee volledige majors en vult bij elk van de studies de vrije profileringsruimte (45 EC) in met vakken uit de major van de andere studie. Dit gaat dus ten koste van je profileringsruimte, maar daarmee kan je gegarandeerd met slechts 270 EC aan vakken voldoen aan de eisen van twee volledige bacheloropleidingen.     

Als je twee opleidingen combineert die inhoudelijk veel gemeen hebben, dan kan je op basis van de overlap en strategische keuzes binnen de major het aantal benodigde studiepunten nog verder reduceren. 

De combinatie Informatica en Wiskunde

Door overlap in de major Informatica en de major Wiskunde kan je vrijgesteld worden van: 

  • 1 verplicht informatica vak: Logica voor informatica, 
  • 1 informatica keuzevak, op basis van het vak Kansrekening, 
  • 1 verplicht wiskunde vak: Programmeren voor wiskunde, en 
  • de verplichting dat 1 van de keuzevakken binnen wiskunde een modelleringsvak is. 

Daarnaast kan je de volgende keuzevakken zowel binnen de major Informatica als binnen de major Wiskunde gebruiken: 

  • Discrete wiskunde 
  • Optimalisering en complexiteit 
  • Security 
  • Inleiding machine learning (WISB365; geeft vrijstelling voor INFOB3ML Machine learning bij Informatica. Deze vrijstelling geldt andersom niet!) 

Een dubbele bachelor Informatica en wiskunde kan daarmee in 217,5 EC aan vakken worden afgerond. De reductie door het strategisch kiezen van keuzevakken is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad 'Gametechnologie' wilt volgen: bovengenoemde keuzevakken zijn geen Gametechnologie gerelateerde vakken, dus je hebt je keuzeruimte nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen. 

Voor details van de individuele programma’s verwijzen we je naar de volgende pagina’s: 

en naar de beschrijvingen in de bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De dubbele bachelor in 3 jaar

Het is mogelijk om deze twee bacheloropleidingen samen in drie jaar af te ronden door in sommige perioden 3 vakken te volgen. Wanneer je welke vakken moet volgen wordt mede bepaald door welke keuzevakken je wil doen en de roostering van vakken.  

In je eerste jaar schrijft het studiepunt je alvast in voor vakken van periode 1 en 2. Dat ziet er voor jou dan zo uit: 

  • Periode 1: Imperatief programmeren (informatica), Bewijzen in de Wiskunde (wiskunde), en Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 (wiskunde); 
  • Periode 2: Informatica introductieproject (informatica), en Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 (wiskunde).  

In periode 1 van je eerste jaar neem je vervolgens contact op met je studieadviseur (zie links hieronder of ga naar de contactpagina van je opleiding) om je te helpen bij het maken van een planning voor de rest van je studie. Hou hierbij goed in de gaten dat je niet meerdere vakken in hetzelfde timeslot kiest! Je planning moet je ieder jaar even opnieuw samen bekijken en eventueel aanpassen.