Als je twee bachelor-diploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bachelor-opleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Wiskunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 32 vakken (240 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 1 vak: vrijstelling voor het verplichte informaticavak "Logica", op basis van de bij wiskunde verplichte vakken "Wat is wiskunde" en "Analyse"
  • 1 vak: vrijstelling voor het informatica context-keuzevak, dat je kunt invullen met het bij wiskunde verplichte vak "Kansrekening en statistiek"
  • 1 vak: vrijstelling voor het wiskunde contextvak "Programmeren in de wiskunde", op basis van de complete major Informatica
  • 1 vak: de vakken "Onderzoeksmethoden informatica" en "Communiceren in de wiskunde" hoef je niet allebei te doen

Als je het handig aanpakt kun je nog 3 vakken besparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt. Daarvoor moet je je keuzevakken strategisch kiezen:

  • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak (mits je "Discrete wiskunde" als 1 van de 4 gebonden keuzevakken bij wiskunde kiest)
  • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Optimalisering" als keuzevak bij informatica kiest)
  • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Security" als keuzevak bij informatica kiest)

Deze strategische keuze is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad "Gametechnologie" wilt volgen: dan heb je je keuzeruimte immers nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen, en de drie genoemde vakken behoren daar niet toe.

Je progamma bestaat daarmee uit de volgende onderdelen.

INFOIMP Imperatief programmeren
Eventueel te vervangen door Gameprogrammeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
Voor dit vak krijg je vrijstelling
INFOB1LI Logica voor informatica
Vrijstelling vanwege "Wat is wiskunde" en "Analyse"
WISB101 Wat is wiskunde
WISB132 Infinitesimaalrekening A
WISB137 Infinitesimaalrekening B
WISB121 Lineaire algebra
WISB114 Analyse
WISB161 Inleiding kansrekening en statistiek
WISB221 Groepentheorie
of WISB134 "Modellen en Simulatie" bij aankomst ≤2015
WISB399 Bachelorscriptie
Voor deze vakken krijg je vrijstelling
WISB152 Programmeren voor wiskunde
Vrijstelling vanwege de complete major Informatica
Kies een van deze twee
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
WISB201 Communicatie in de wiskunde
Dit vak kies je voor maximale overlap
INFOB3DW Discrete wiskunde
En dan nog 2 van deze 5
WISB211 Functies en reeksen
WISB231 Differentiaalvergelijkingen
WISB251 Numerieke wiskunde
WISB243 Inleiding topologie
WISB311 Complexe functies

 

Kies een van deze vier
WISB357 Wiskundig modelleren
WISB356 Inleiding scientific computing
WISB373 Inleiding financiele wiskunde
WISB362 Stochastische processen

Studenten die in 2015 of eerder aan de opleiding zijn begonnen, mogen in plaats van het modelleringsvak een extra vak uit het lijstje gebonden keuzevakken kiezen, of het vak WISB221 Groepentheorie.

Deze vakken kies je bij informatica voor maximale overlap
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOB3SEC Security
En dan nog 2 van deze 14
WISB141 Inleiding meetkunde
WISB342 Differentieerbare varieteiten
WISB321 Elementaire getaltheorie
WISB377 Econometrie
WISB312 Maat en integratie
WISB263 Statistiek
WISB323 Grondslagen van de wiskunde
WISB333 Niet-lineaire dynamische systemen
WISB315 Functionaalanalyse
WISB222 Ringen en Galoistheorie
WISB341 Topologie en meetkunde
WISB382 Geschiedenis van de wiskunde
WISB212 Analyse van meer variabelen
WISB272 Speltheorie
WISB324 Voorstellingen van eindige groepen

Zie het wiskundeprogramma voor keuzevakken die dit jaar niet worden aangeboden