Informatica en Wiskunde

Wat houdt een dubbele bachelor in?

Als je twee bachelordiploma's wilt halen, dan hoef niet twee volledige studies te doen. Je doet alleen twee volledige majors en vult bij elk van de studies de vrije profileringsruimte (45 EC) in met vakken uit de major van de andere studie. Dit gaat dus ten koste van je profileringsruimte, maar daarmee kan je gegarandeerd met slechts 270 EC aan vakken voldoen aan de eisen van twee volledige bacheloropleidingen.     

Als je twee opleidingen combineert die inhoudelijk veel gemeen hebben, dan kan je op basis van de overlap en strategische keuzes binnen de major het aantal benodigde studiepunten nog verder reduceren. 

De combinatie Informatica en Wiskunde

Door overlap in de major Informatica en de major Wiskunde kan je vrijgesteld worden van: 

  • 1 verplicht informatica vak: Logica voor informatica, 
  • 1 informatica keuzevak, op basis van het vak Kansrekening, 
  • 1 verplicht wiskunde vak: Programmeren voor wiskunde, en 
  • de verplichting dat 1 van de keuzevakken binnen wiskunde een modelleringsvak is. 

Invulling keuzevakken

Daarnaast kan je de volgende keuzevakken zowel binnen de major Informatica als binnen de major Wiskunde gebruiken: 

  • Discrete wiskunde 
  • Optimalisering en complexiteit 
  • Inleiding machine learning (WISB365; geeft vrijstelling voor INFOB3ML Machine learning bij Informatica. Deze vrijstelling geldt andersom niet!) 

Studenten die in 2023 of eerder begonnen zijn met de dubbele bachelor kunnen ook Security voor beide opleidingen opvoeren. 

Tot slot kan je een vrijstelling krijgen voor het verplichte Informatica vak Onderzoeksmethoden (INFOB3OMI) als je binnen Wiskunde het keuzevak Statistiek (WISB263) kiest. Een dubbele bachelor Informatica en Wiskunde kan daarmee in 210 EC aan vakken worden afgerond voor studenten die in 2023 of eerder zijn begonnen, en in 217,5 EC voor studenten die in 2024 of later beginnen. 

De bovengenoemde invulling van je keuzevakken optimaliseert het aantal benodigde studiepunten. Een andere keuze maken is echter ook mogelijk, en aan te raden wanneer je andere vakken bijvoorbeeld interessanter vindt, of omdat ze je beter voorbereiden op een masterrichting. Dit betekent alleen dat je op een hoger totaal aantal studiepunten zal uitkomen.

De reductie door het strategisch kiezen van keuzevakken is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad 'Gametechnologie' wilt volgen: bovengenoemde keuzevakken zijn geen Gametechnologie gerelateerde vakken, dus je hebt je keuzeruimte nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen. 

Voor details van de individuele programma’s verwijzen we je naar de volgende pagina’s: 

Of bekijk de beschrijvingen in de bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Praktische zaken > OER).

De dubbele bachelor in 3 jaar

Het is mogelijk om deze twee bacheloropleidingen samen in drie jaar af te ronden door in sommige perioden 3 vakken te volgen. Wanneer je welke vakken moet volgen wordt mede bepaald door welke keuzevakken je wil doen en de roostering van vakken.

Eerste studiejaar

In je eerste jaar schrijft het studiepunt je alvast in voor vakken van periode 1 en 2. Dat ziet er voor jou dan zo uit: 

  • Periode 1: Imperatief programmeren (informatica), Bewijzen in de Wiskunde (wiskunde), en Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 (wiskunde); 
  • Periode 2: Informatica introductieproject (informatica), en Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 (wiskunde).  

Studieadviseur helpt bij maken van planning

In periode 1 van je eerste jaar neem je vervolgens contact op met je studieadviseur (zie links hieronder of ga naar de contactpagina van je opleiding) om je te helpen bij het maken van een planning voor de rest van je studie. Hou hierbij goed in de gaten dat je niet meerdere vakken in hetzelfde timeslot kiest! Je planning moet je ieder jaar even opnieuw samen bekijken en eventueel aanpassen.