De bacheloropleiding Informatica duurt drie jaar. De omvang van onderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten: European Credits, afgekort EC. Er gaan 60 EC in een jaar, dus de opleiding omvat 180 EC.

In Utrecht hebben bijna alle vakken een omvang van 7,5 EC. In de hele opleiding doe je dus 24 vakken. Daarvan behoren 18 vakken (135 EC) tot de major informatica. De overige 6 vakken (45 EC) kun je besteden aan keuzevakken uit de hele universiteit: dit is je profileringsruimte.

Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. De rest van je major bestaat uit 6 informatica-keuzevakken (45 EC), die je kunt kiezen uit 18 vakken. Wil je meer dan 6 van deze 18 vakken doen, dan kun je daarvoor je profileringsruimte gebruiken. Maar je kunt je profileringsruimte ook gebruiken voor vakken uit een ander vakgebied. Kies je een samenhangend pakket van minimaal 4 vakken (30 EC), dan heet dat een minor.

Structuur opleiding Informatica

Programma's opleiding Informatica

Welke verplichte vakken en keuzevakken er zijn in de major Informatica staat in het studieprogramma van de major Informatica.

Je kunt je studie Informatica invullen met een nadruk op gametechnologie. Dat wordt op je diplomasupplement vermeld. Je doet dan 5 van de 12 verplichte vakken in een aparte, op gametechnologie toegespitste versie. Verder doe je minimaal 4 van de 6 informatica-keuzevakken op een voor gametechnologie relevant gebied. Je volgt dan het studieprogramma van het studiepad Gametechnologie.

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging, dan kun je twee opleidingen tegelijk doen. Je bouwt dan een minor van 6 vakken uit tot een volwaardige major van 18 vakken, en je krijgt van beide opleidingen een diploma. Bij twee combinaties van opleidingen is er zodanige overlap in de programma's, dat dit te doen is in 29 vakken (217,5 EC). Je volgt dan

Je hebt dus veel vrijheid bij het samenstellen van je studieprogramma. Maar het dient wel aan regels te voldoen, speciaal:

  • je dient een minimum aantal vakken op niveau 2 en 3 te volgen
  • je mag geen vakken kiezen die geheel of gedeeltelijk dezelfde stof behandelen als andere vakken in je programma

Uiteindelijk bepaalt de Examencommissie of je programma aan de eisen voldoet die in de OER (Onderwijs en Examenregeling) gesteld worden. Vraag daarom tijdig advies aan de studieadviseur over de invulling van je studieprogramma.

Toetsing en Evaluatie

[uitklap onder constructie]