Studieprogramma Informatica

De bacheloropleiding Informatica duurt 3 jaar. De omvang van onderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten: European Credits, afgekort EC. Er gaan 60 EC in een jaar, dus de opleiding omvat 180 EC.

Structuur opleiding Informatica: Binnen de major informatica zijn 12 vakken (90 EC) verplicht. De rest van je major bestaat uit 6 informatica-keuzevakken (45 EC) en profileringsruimte,
Structuur opleiding Informatica

Keuzevrijheid

Naast 90 EC aan verplichte vakken, kan je binnen je major 45 EC aan vakken kiezen uit ons volledige aanbod van informaticavakken. In je profileringsruimte (ook 45 EC) kan je bovendien kiezen voor reguliere vakken uit het gehele UU-aanbod, en mogelijk ook van andere onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland.

Meer informatie over welke verplichte en keuzevakken er zijn, vind je op de pagina over de major Informatica.

Zie daarnaast ook de pagina over de profileringsruimte en informatie over studeren in het buitenland.

Alle informatie over de Informatica-vakken

Eisen aan keuzevakken

Je hebt veel vrijheid bij het samenstellen van je studieprogramma. Maar het dient wel aan regels te voldoen, speciaal:

  • je dient een minimum aantal vakken op niveau 2 en 3 te volgen
  • je mag geen vakken kiezen die geheel of gedeeltelijk dezelfde stof behandelen als andere vakken in je programma

Let bij dit laatste punt vooral op bij de invulling van de profileringsruimte. Bij teveel overlap van vakken kan de examencommissie vakken afkeuren of het aantal ec verlagen. Wees vooral waakzaam bij cursussen over onderwerpen die je eigen studie raken. Dit geldt met name (maar niet alleen) bij vakken op de volgende gebieden: Informatiekunde; Kunstmatige Intelligentie; Data science; Wiskunde; Statistiek; Methodologie; Wetenschapsleer of -filosofie; Communicatie en informatie.

Let op:

  • Vakken die in de onderwijs catalogus worden aangemerkt als ‘extra-curriculair’ tellen niet mee voor je examenprogramma, tenzij de examencommissie hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
  • Ook voor vakken die je aan een andere universiteit in binnen- of buitenland wil volgen is toestemming van de examencommissie nodig om ze op te kunnen nemen in je examenprogramma.

Uiteindelijk bepaalt de Examencommissie of je studieprogramma aan de eisen voldoet die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) gesteld worden (zie OER artikel 3.4 t/m 3.9a, en de opleidingsspecifieke bijlage). Vraag daarom tijdig advies aan de studieadviseur over de invulling van je studieprogramma en leg het zonodig voor aan de examencommissie (kamer informatica) via het aanvraagformulier dat te vinden is op de pagina over de examencommissie.

Ga voor meer informatie over de eisen aan keuzevakken naar de pagina van de Onderwijs- en Examenregeling.

Studiepad Gametechnologie

Ga naar de pagina studiepad Gametechnologie voor meer informatie over dit studiepad en welke vakken je moet volgen.

Twee opleidingen tegelijk doen (dubbele major)

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging, dan kun je twee opleidingen tegelijk doen. Bij twee combinaties van opleidingen is er zodanige overlap in de programma's, dat je door slechts 217,5 EC aan vakken te volgen twee diploma’s kan halen. Je volgt dan: