In de Cursusplanner kun je een vrijblijvend plan maken voor vakken die je wilt volgen, en het bijbehorende rooster genereren.

Hoewel er in het tweede jaar ook nog enkele verplichte vakken zijn, spelen keuzevakken hier een veel grotere rol. In je studie is ruimte voor 6 informatica-keuzevakken. Daarnaast heb je ook nog 6 profileringsvakken, die je naar eigen inzicht kunt kiezen. Je kunt ze inzetten voor:

 • verdieping van je studie, door meer dan het minimum van 6 informatica-keuzevakken te kiezen
 • verbreding van je studie, door vakken uit andere opleidingen te kiezen (als dat een samenhangend pakket van minimaal 4 vakken is, dan heet dat een minor)
 • arbeidsmarktoriëntatie, via speciaal daarvoor bedoelde vakken
 • een half jaar studeren in het buitenland, met vakken in of buiten de informatica

Afhankelijk van je keuzes kun je vakken in het tweede of derde jaar doen; we maken dus geen strikt onderscheid tussen tweede- en derdejaars vakken. Hieronder staat een algemene aanbeveling hoe je je tweede en derde jaar kunt inrichten.

In periode 1 is de keuze nog gemakkelijk. Er zijn twee verplichte vakken aan de beurt: Functioneel programmeren (FP) en Modelleren&systeemontwikkeling (MSO). Je kunt een van de twee uitstellen naar het derde jaar om ruimte te maken voor een keuzevak, maar dat ligt niet erg voor de hand. Het is ook een risico om deze vakken uit te stellen: je moet ze in het derde jaar dan wel echt halen (ze zijn immers verplicht), anders loopt je studie vertraging op.

Wel een goede reden om FP of MSO uit te stellen kan zijn als je een minor wilt doen die met een vak in periode 1 begint.

Als je het eerstejaars programmeervak (Imperatief of Game-programmeren) nog niet hebt gehaald dan zou je je aandacht eerst daaraan moeten besteden. Je kunt dan MSO uitstellen naar het derde jaar, ook al omdat dat vak voorkennis van programmeren veronderstelt.

INFOFP Functioneel programmeren timeslot B verplicht
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling timeslot C verplicht

In deze periode is er nog één verplicht vak: Concurrency. (Voor wie in 2014 of eerder met de studie is beginnen is dit een keuzevak). Het vak veronderstelt voorkennis van Datastructuren en Functioneel programmeren.

Daarnaast kun je een keuzevak kiezen:

 • Het vak Computationele intelligentie ligt op het studiepad Kunstmatige intelligentie. Het veronderstelt voorkennis van Logica, en is op zijn beurt voorkennis voor een vervolgvak in blok 3
 • Het vak Computationele intelligentie voor gametechnologie is een aangepaste versie voor het studiepad Gametechnologie.
 • Het vak Optimalisering&complexiteit  ligt op het studiepad Algoritmen, en heeft daarmee de smaak van Datastructuren. Het vak, dat tamelijk wiskundig van aard is, veronderstelt ook voorkennis van lineaire algebra, zoals je die bij Graphics hebt geleerd.
 • Het vak Talen&compilers ligt op het studiepad Softwaretechnologie, en veronderstelt voorkennis van Functioneel programmeren.

Een alternatief is een vak dat voor alle beta-studenten wordt aangeboden: Complexity in the sciences. Je kunt dit vak doen in je profileringsruimte.

Als je het eerstejaarsvak Logica nog niet hebt gehaald, is dit het moment om dat in te halen.

INFOB3CC Concurrency
Voor studenten begonnen in 2014 of eerder is dit een keuzevak
timeslot C verplicht
INFOB3CI Computationele intelligentie timeslot D keuze
INFOB3CIGT Computationele intelligentie voor gametechnologie timeslot D keuze
INFOOPT Optimalisering en complexiteit timeslot A keuze
INFOB3TC Talen en compilers timeslot B keuze
BETA-B2CSB Complexity in the sciences timeslot D overig

In deze periode is het mogelijk om het verplichte vak Onderzoeksmethoden te doen. Je kunt het nu doen, of het uitstellen naar periode 1 van je derde jaar. Want er zijn nog vele andere vakken om er twee uit te willen kiezen (en in blok 1 zijn er juist niet zo veel keuzevakken).

Op elk studiepad is er een keuzevak dat in aanmerking komt:

 • Het vak Interactietechnologie (op het studiepad Gametechnologie), of het meer elementaire Ontwerp van interactieve systemen.
 • Het vak Intelligente systemen (op het studiepad Kunstmatige intelligentie, een vervolg op Computationele intelligentie)
 • Het vak Algoritmiek (op het studiepad Algoritmen, en een vervolg op het vak Datastructuren)
 • Het vak Webtechnologie (op het studiepad Softwaretechnologie, voor als je in je eerste jaar iets anders gedaan hebt)

Vind je wiskunde leuk, dan is Discrete wiskunde een mogelijkheid. Dit vak is bedoeld voor de opleiding Wiskunde, maar je mag het ook opvoeren als informatica-keuzevak.

 En tenslotte is periode 3 altijd rijk aan beta-brede vakken die oriënteren op de arbeidsmarkt; zie de Betaplanner voor een compleet overzicht.

Als je een half jaar in het buitenland wilt studeren, is periode 3+4 een goed moment. Maar het zou ook in periode 1+2 van het derde jaar kunnen.

INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
Dit vak kun je ook in periode 1 doen
timeslot D verplicht
INFOB3IS Intelligente systemen timeslot B keuze
INFOB3IT Interactie-technologie timeslot A keuze
INFOAL Algoritmiek timeslot C keuze
INFOB2WT Webtechnologie timeslot D keuze
INFOB3DW Discrete wiskunde timeslot A keuze
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen timeslot C keuze
BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie timeslot AD overig
BETA-B1CS Introduction to complex systems timeslot D overig
BETA-B1KLC Klimaatverandering in context timeslot D overig

Ook in deze periode zijn er keuzevakken op veschillende studiepaden:

 • Het vak Driedimensionaal modelleren (op het studiepad Gametechnologie)
 • Het vak Data-analyse en retrieval (op het studiepad Algoritmen, een kennismaking met "big data")
 • Het vak Software testing en verificatie (op het studiepad Softwaretechnologie, met Logica als voorkennis)
 • Het vak Recht en informatica (dat een juridische context geeft aan informatica-thema's)

Had je in het eerste jaar Datastructuren of Graphics nog niet gehaald, dan is nu de gelegenheid om daar iets aan te doen.

INFODDM Driedimensionaal modelleren timeslot B keuze
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval timeslot D keuze
INFOB3STV Software testing en verificatie timeslot C keuze
INFORI Recht en informatica timeslot A keuze

Dit is een goed moment om het vak Onderzoeksmethoden te doen. Maar je kunt het ook uitstellen naar periode 3.

De twee keuzevakken in deze periode zijn eigenlijk vooral op derdejaars gericht, omdat de tweedejaars hun handen nog vol hebben met verplichte vakken. Het vak Drie-dimensionaal modelleren telt als Gametechnologievak. Maar ook Security is ook voor gametechnologen een zinvol vak. Beide vakken zijn enigzins wiskundig getint, maar dat kun je in je derde jaar wel aan.

Een alternatief om je in periode 1+2 fulltime aan te wijden is de Minor Game-design. Deze minor is speciaal voor de gametechnologen in onze opleiding gecreëerd door de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het is een mooie kans als je de studie tot nu toe wat al te "technologisch" vond, en het design-aspect gemist hebt. Er is beperkt plaats in deze minor, dus je moet naar een plaats solliciteren. Maar als je er voor gemotiveerd bent en je tweedejaars-vakken op orde hebt, maak je een goede kans om toegelaten te worden.

Als je nog voldoende profileringsruimte hebt, zou je periode 1+2 ook kunnen besteden aan een half jaar studeren in het buitenland.

De studie wordt afgesloten met een Softwareproject. Normaalgesproken zul je dat (half-time) in periode 3+4 doen, maar er bestaat ook de mogelijkheid om het in periode 1+2 te doen (ongeveer een derde van de studenten doet dat). Reden daarvoor kan zijn:

 • er zijn in periode 3+4 nog zo veel keuzevakken die je zou willen doen, dat er geen ruimte meer is voor het Softwareproject
 • je bent een half jaar vertraagd in je studie, en wilt het Softwareproject in periode 1+2 van je vierde jaar doen.
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
Dit vak kun je ook in periode 3 doen
timeslot C verplicht
INFOIBV Beeldverwerking timeslot D keuze
INFOB3SEC Security timeslot A keuze
INFOSP Softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
timeslot CD verplicht
INFOB3MIGD Minor Game Design
Dit vak is met 30 EC twee perioden fulltime
timeslot alle overig

De studie wordt afgesloten met een Softwareproject. Net als het Introductieproject in het eerste jaar doe je dit in een team, maar nu heb je natuurlijk veel meer kennis in huis om er iets moois van te maken. Dit vak heeft een dubbele omvang (15 EC). Het duurt twee perioden, dus in beide perioden kun je nog 1 vak er naast doen. De projecten hebben externe opdrachtgevers, en daarom moet je je er ook eerder dan voor andere vakken voor aanmelden: niet via Osiris, maar per mail in antwoord op de uitnodiging die je daarvoor krijgt. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat er altijd voldoende gametechnologisch gekleurde projecten zijn. Het is het mooiste om dit project als afronding van je studie te doen, maar als dat met je keuzevakken beter uitkomt mag het ook een half jaar eerder. Je kunt het Softwareproject naar keuze doen in periode 1+2 of periode 3+4.

De rest van het jaar kun je besteden aan het compleet maken van je 6 keuzevakken. De profileringsruimte (nog eens 6 vakken) die je nog over hebt kun je besteden aan meer keuzevakken (zie de lijstjes hierboven in de beschrijving van het tweede jaar) of aan vakken van andere opleidingen. En in periode 3 is er nog een gelegenheid om het verplichte vak Onderzoeksmethoden te doen.

Voor wie het studiepad Kunstmatige intelligentie interessant vindt, is het vak Modale Logica voor KI een leuke aanvulling, te gebruiken in je profileringsruimte. Dit vak hoort eigenlijk bij de opleiding KI, maar het staat ook open voor informatica-studenten. Het is niet de KI-versie van ons eerstejaars-vak Logica voor Informatica, maar een nivo-3 vak waarin geavanceerde logica wordt gebruikt voor problemen in de AI.

INFOSP Softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
timeslot CD keuze
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
Dit vak kun je ook in periode 1 doen
timeslot D verplicht
KI3V19001 Modale logica voor KI timeslot 2AC overig

Master

Na je bachelor-diploma kun je verder studeren in een masterprogramma. Er zijn aan de UU verschillende programma's die goed aansluiten op de bachelor Informatica:

 • Game and Media Technology, het natuurlijke vervolg van het studiepad Gametechnologie. Maar iedereen met een bachelor Informatica is welkom, ook als je dat studiepad niet (helemaal) gedaan hebt.
 • Computing Science, een geschikt programma als je de studiepaden Algoritmen en/of Softwaretechnologie leuk vond. Maar ook voor gametechnologen (die het wel een beetje hebben gehad met de games) kan dit een interessante master zijn.
 • Artificial Intelligence, waarvoor de vakken op het studiepad Kunstmatige intelligentie natuurlijk de smaakmaker waren.

Heb je in je profileringsruimte al een paar vakken op dit gebied gedaan, dan kunnen ook deze masters een goed vervolg van je bachelor Informatica vormen: