Jaarkalender 2023/24

Indeling studiejaar 2023-2024

Het jaar is verdeeld in vier onderwijsperioden. Universiteitsbreed liggen alleen de startmomenten van de perioden vast. Vanuit departement Informatica is een jaarkalender gemaakt die aangeeft hoe de perioden zijn ingevuld voor de eigen opleiding. Download de Informatica jaarkalender in pdf-format.

Voor de meeste vakken zit er aan het eind van elke onderwijsperiode een tentamenweek, maar bij veel vakken worden ook tussendoor nog (deel)tentamens en opdrachten gegeven. Soms is er geen eindtentamen, en vinden er in de laatste week nog andere onderwijsactiviteiten plaats.

Elke onderwijsperiode heeft een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor de periode er voor worden gepland. Maar voor keuzevakken bij andere faculteiten kan dat anders zijn.

Indeling van de week (timeslots)

De week is verdeeld in dagdelen. Alle vakken worden aangeboden binnen een vaste combinatie van dagdelen, timeslot genaamd. Er zijn vijf timeslots: A, B, C ,D en E.

Vakken in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren. Een vak zal niet altijd het hele timeslot daadwerkelijk gebruiken. Vakken met veel lesuren gebruiken soms twee timeslots.

Kies geen vakken die in hetzelfde timeslot vallen: het onderwijs zal vrijwel zeker (deels) overlappen.

time slots A B C D E