Als je de opleidingen Informatica en Wiskunde allebei wilt volgen, doe je in totaal niet 3 x 8= 24 vakken, maar afhankelijk van de invulling van je keuzevakken 29 tot 32 vakken. Om de studie toch in 3 jaar af te ronden, zul je dus in 5 tot 8 van de 12 perioden een extra vak moeten doen. De plaatsing van verplichte vakken in timeslots is er zorgvuldig op afgestemd om dit mogelijk te maken. Hieronder beschrijven we de aanbevolen volgorde van vakken.

Bij Wiskunde doe je beide vakken Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra 1 (timeslot B) en Bewijzen in de Wiskunde (timeslot B).

Bij Informatica doe je alleen Imperatief programmeren (timeslot D). Het vak Computerarchitectuur en netwerken (timeslot A) dat eerstejaars normaalgesproken doen, stel je uit naar het tweede jaar. (Qua rooster had het gekund, maar vier vakken tegelijk is wat te veel van het goede).

In plaats van Imperatief programmeren mag je ook Gameprogrammeren (eveneens timeslot D) doen. Dat is gebruikelijk voor eerstejaars die het studiepad Gametechnologie volgen. Voor dat studiepad gelden enkele extra eisen aan je keuzevakken, die niet compatibel zijn met de strategische invulling van keuzevakken die de overlap tussen de twee opleidingen maximaliseert. Als je toch studiepad Gametechnologie wilt volgen, kom je uit op in totaal 32 vakken in plaats van de minimale 29.

INFOIMP Imperatief programmeren
Eventueel te vervangen door Gameprogrammeren
timeslot D inf verplicht
WISB107 Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 timeslot B wis verplicht
WISB102 Bewijzen in de Wiskunde timeslot B wis verplicht

Bij Wiskunde doe je het vak Kansrekening en statistiek (timeslot B) en het vak Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra 2 (timeslot C). 

Voor het vak Logica voor informatica (timeslot D) dat eerstejaars normaal gesproken doen krijg je vrijstelling omdat je bij Wiskunde het verplichte vak bewijzen in de wiskunde hebt gedaan.

De eerstejaars informatica doen daarnaast het keuzevak Introductieproject (timeslot A). Jij zou als derde vak hier ook aan kunnen meedoen, en daarmee een begin maken met je informatica-keuzevakken.

INFOB1PICA Informatica introductieproject timeslot A inf keuze
WISB161 Inleiding kansrekening en statistiek timeslot B wis verplicht
WISB108 Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra 2  timeslot C wis verplicht

Bij Wiskunde doe je het vak Analyse  (timeslot A).

Bij Informatica doe je het vak Databases (timeslot B).

Je zou het in dit blok bij deze twee vakken kunnen laten.
Als je ook in dit blok een derde vak er bij wilt doen, dan heb je de keuze uit het informatica-keuzevak Webtechnologie, of het wiskunde-keuzevak Inleiding meetkunde, allebei in timeslot D.

INFODB Databases timeslot B inf verplicht
WISB114 Analyse timeslot C wis verplicht
INFOB2WT Webtechnologie timeslot D inf keuze
WISB141 Inleiding meetkunde timeslot D wis vrije keuze

Bij Wiskunde doe je het vak Inleiding Groepen en Ringen (timeslot C).

Bij Informatica doe je het vak Graphics (timeslot B) en vak Datastructuren (timeslot D).

De andere wiskundestudenten doen daarnaast het vak Programmeren voor wiskunde, maar daarvoor heb je vrijstelling omdat je in periode 2 al Imperatief programmeren hebt gedaan.

INFODS Datastructuren timeslot D inf verplicht
INFOGR Graphics timeslot B inf verplicht
WISB124 Inleiding Groepen en Ringen timeslot C wis verplicht

Bij Informatica doe je het uit het eerste jaar uitgestelde vak Computerarchitectuur en netwerken (timeslot A).

In het tweedejaars informatica-programma zit het verplichte vak Functioneel programmeren (timeslot B).

Tweedejaars informatica doen normaliter ook het verplichte vak Modelleren en Systeemontwikkeling. Omdat dat ook in timeslot C zit, kun je het beter uitstellen naar je derde jaar.

Tweedejaars wiskunde doen normaliter ook nog een keuzevak (vaak Functies en Reeksen), maar die kans krijg jij ook nog in je derde jaar.

INFONW Computerarchitectuur en netwerken timeslot A inf verplicht
INFOFP Functioneel programmeren timeslot B inf verplicht
WISB221 Groepentheorie timeslot C wis verplicht

Bij Informatica doe je het verplichte vak Concurrency (timeslot C).

Daarnaast in het verstandig om te kiezen voor het vak Optimalisering en complexiteit (timeslot A). Dit vak telt namelijk als informaticavak èn als wiskundevak. Je mag ook iets anders kiezen, maar dan moet je dus zowel bij Informatica als bij Wiskunde een vak kiezen.

Wil je in dit blok een derde vak erbij doen, dan komt het wiskunde-keuzevak Numerieke wiskunde (timeslot B) in aanmerking, of een van de informatica-keuzevakken.

Het wiskunde-keuzevak Topologie is ook populair, en noodzakelijke voorkennis voor als je in jaar 3 blok 1 het vak Differentieerbaare variëteiten zou willen doen. Dit valt in timeslot C echter samen met het verplichte informatica-vak Concurrency. Je zou Concurrency om deze reden kunnen uitstellen naar jaar 3.

INFOB3CC Concurrency timeslot C inf verplicht
INFOOPT Optimalisering en complexiteit timeslot A wis+inf keuze
WISB251 Numerieke wiskunde timeslot B wis geb keuze
INFOB2KI Kunstmatige intelligentie timeslot D inf keuze
INFOB3TC Talen en compilers timeslot B inf keuze
WISB243 Inleiding topologie timeslot C wis geb keuze

In dit blok is het verstandig om te kiezen voor het vak Discrete wiskunde (timeslot B). Dit vak telt namelijk als informaticavak èn als wiskundevak. Je mag ook iets anders kiezen, maar dan moet je dus zowel bij Informatica als bij Wiskunde een vak kiezen.

Daarnaast kun je in dit blok het communicatie-vak Onderzoeksmethoden informatica doen (timeslot C). Het alternatief hiervoor is dat je in blok 4 het vak Communicatie in de wiskunde doet. Laat dit afhangen van de overige keuzevakken dit je in blok 3 en 4 wilt doen. Er zijn diverse keuzevakken mogelijk dit blok.

INFOB3DW Discrete wiskunde timeslot B wis+inf keuze
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica timeslot C communicatie
INFOB3IT Interactie-technologie timeslot A inf keuze
INFOAL Algoritmiek timeslot C inf keuze
INFOB2WT Webtechnologie timeslot D inf keuze
WISB356 Inleiding scientific computing timeslot C wis mod keuze
WISB222 Ringen en Galoistheorie timeslot D wis vrije keuze
WISB141 Inleiding meetkunde timeslot D wis vrije keuze

Als je in blok 3 niet Onderzoeksmethoden informatica hebt gedaan, dan is het handig om nu Communicatie in de wiskunde te doen. Het kan ook in je derde jaar, maar dan zit het in de weg bij je afstudeerproject.

Verder zijn er in dit blok vele keuzevakken mogelijk, zowel bij wiskunde als bij informatica. Houd goed de tel bij hoeveel keuzevakken je nog in elke categorie moet doen!

WISB201 Communicatie in de wiskunde timeslot D communicatie
INFODDM Driedimensionaal modelleren timeslot B inf keuze
INFOB3CI Computationele intelligentie timeslot D inf keuze
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval timeslot D inf keuze
INFOB3STV Software testing en verificatie timeslot C inf keuze
WISB311 Complexe functies timeslot B wis geb keuze
WISB373 Inleiding financiele wiskunde timeslot C wis mod keuze
WISB362 Stochastische processen timeslot C wis mod keuze
WISB212 Analyse van meer variabelen timeslot B wis vrije keuze
WISB272 Speltheorie timeslot C wis vrije keuze

Bij informatica moet je nog het verplichte vak Modelleren en Systeemontwikkeling doen (timeslot C).

Daarnaast is het verstandig om te kiezen voor het vak Security (timeslot A). Dit vak telt namelijk als informaticavak èn als wiskundevak. Je mag ook iets anders kiezen, maar dan moet je dus zowel bij Informatica als bij Wiskunde een vak kiezen. Een reden om dat te doen zou kunnen zijn dat je graag het wiskunde-keuzevak Differentieerbare variëteiten wilt doen. Je moet dat dan hebben voorbereid met Inleiding topologie in jaar 2 blok 2.

Verder zijn er eventueel nog diverse keuzevakken mogelijk.

INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling timeslot C inf verplicht
INFOB3SEC Security timeslot A wis+inf keuze
INFOIBV Beeldverwerking timeslot D inf keuze
WISB211 Functies en reeksen timeslot B wis geb keuze
WISB321 Elementaire getaltheorie timeslot B wis vrije keuze
WISB312 Maat en integratie timeslot D wis vrije keuze
WISB342 Diffentieerbare variëteiten timeslot A wis vrije keuze

Geen verplichtingen meer in dit blok. Er zijn diverse keuzevakken mogelijk, en eventueel zou je al je wiskunde Bachelorscriptie kunnen schrijven, of er alvast aan beginnen.

Er zijn verder diverse keuzevakken mogelijk.

INFOB2KI Kunstmatige intelligentie timeslot D inf keuze
INFOB3TC Talen en compilers timeslot B inf keuze
WISB243 Inleiding topologie timeslot C wis geb keuze
WISB251 Numerieke wiskunde timeslot B wis geb keuze
WISB357 Wiskundig modelleren timeslot C wis mod keuze
WISB263 Statistiek timeslot A wis vrije keuze
WISB323 Grondslagen van de wiskunde timeslot A wis vrije keuze
WISB333 Niet-lineaire dynamische systemen timeslot B wis vrije keuze
WISB315 Functionaalanalyse timeslot D wis vrije keuze
WISB399 Wiskunde bachelorscriptie timeslot - wis verplicht
INFOB3CC Concurrency
Als je dit in het tweede jaar hebt uitgesteld
timeslot C inf verplicht

In dit blok rond je beide studies af. Bij Informatica gebeurt dat met een dubbelgroot (15EC) Softwareproject (dat zich uitstrekt over blok 3 en 4).

Bij wiskunde schrijf je een individuele bachelorscriptie. Deze is 7.5EC groot, maar zou je ook over twee blokken kunnen spreiden.

INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
timeslot C inf verplicht
WISB399 Wiskunde bachelorscriptie timeslot - wis verplicht

Daarnaast is er gelegenheid om nog laatste keuzevakken toe doen in blok 3:

INFOB3IS Intelligente systemen timeslot B inf keuze
INFOB3IT Interactie-technologie timeslot A inf keuze
INFOAL Algoritmiek timeslot C inf keuze
INFOB3DW Discrete wiskunde timeslot B wis+inf keuze
WISB231 Differentiaalvergelijkingen timeslot B wis geb keuze
WISB356 Inleiding scientific computing timeslot C wis mod keuze
WISB341 Topologie en meetkunde timeslot B wis vrije keuze
WISB382 Geschiedenis van de wiskunde timeslot C wis vrije keuze
WISB222 Ringen en Galoistheorie timeslot D wis vrije keuze

En in blok 4:

INFODDM Driedimensionaal modelleren timeslot B inf keuze
INFOB3DAR Data-analyse en retrieval timeslot D inf keuze
INFOB3STV Software testing en verificatie timeslot C inf keuze
WISB311 Complexe functies timeslot B wis geb keuze
WISB373 Inleiding financiele wiskunde timeslot C wis mod keuze
WISB362 Stochastische processen timeslot C wis mod keuze
WISB212 Analyse van meer variabelen timeslot B wis vrije keuze
WISB272 Speltheorie timeslot C wis vrije keuze
WISB324 Voorstellingen van eindige groepen timeslot A wis vrije keuze