Als je de opleidingen Informatica en Informatiekunde allebei wilt volgen, doe je in totaal niet 3 x 8 = 24 vakken, maar 29 vakken. Om de studie toch in 3 jaar af te ronden, zul je dus in 5 van de 12 perioden een extra vak moeten doen. De plaatsing van verplichte vakken in timeslots is er zorgvuldig op afgestemd om dit mogelijk te maken. Hieronder beschrijven we de aanbevolen volgorde van vakken. Hierbij is de extra studielast geconcentreerd in het eerste jaar (waarin je in elke periode een extra vak doet) en één periode van het tweede jaar.

Bij Informatica doe je beide vakken Imperatief programmeren (timeslot D) en Computerarchitectuur & netwerken (timeslot B). In plaats van Imperatief programmeren mag je ook Gameprogrammeren (eveneens timeslot D) kiezen, als je van plan bent om het studiepad Gametechnologie te gaan volgen.

Bij Informatiekunde doe je het vak Mens, maatschappij & ICT (timeslot B). Voor het vak Datamodelleren, dat eerstejaars Informatiekunde normaalgesproken doen, krijg je vrijstelling als je in periode 3 het informaticavak Databases doet.

Bij Informatica doe je het vak Logica voor informatica (timeslot C).

Verder kies je voor het Informatica introductieproject (timeslot A). Dit is een slimme keus, want het geeft ook vrijstelling voor een soortgelijk vak van Informatiekunde in periode 4.

bij Informatiekunde doe je het vak Informatieuitwisseling (timeslot B).

Voor het vak Computationeel denken (timeslot D, was voorheen het vak Mobiel programmeren), dat eerstejaars Informatiekunde normaalgesproken doen, heb je vrijstelling omdat je Imperatief programmeren bij Informatica hebt gedaan.

Heb je Imperatief programmeren niet gehaald? Dan is zo'n dubbele studie misschien toch te hoog gegrepen. Je kunt de schade repareren door alsnog Computationeel denken te volgen, en je verder uitsluitend te concentreren op de opleiding Informatiekunde. Je doet nu dan dus toch maar niet Logica en Introductieproject.

In deze periode ligt de nadruk nu eens op Informatiekunde. Je doet hier beide vakken Ontwerp van interactieve systemen (timeslot C) en Organisaties & ICT (timeslot D).

Bij Informatica doe je het vak Databases (timeslot B). Andere informatica-studenten doen daarnaast een keuzevak (meestal Game-ontwerp in timeslot D of Webtechnologie in timeslot D), maar bij jou vormt Informatiekunde je keuze.

Bij Informatica doe je beide vakken Graphics (timeslot B) en Datastructuren (timeslot D).

Bij Informatiekunde doe je het vak Informatiesystemen (timeslot C). Voor het Introductieproject heb je vrijstelling, omdat je al en soortgelijk vak bij Informatica hebt gedaan.

In deze periode doe je in ieder geval het informatica vak Modelleren & systeemontwikkeling (timeslot C). Dit vak geeft vrijstelling voor Systeemontwikkelingsmethoden bij Informatiekunde.

Daarnaast kun je kiezen uit het informaticavak Functioneel programmeren (timeslot B) of het informatiekundevak Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (ook timeslot B). Het andere vak stel je uit tot het derde jaar. Welk vak je het beste kunt doorschuiven hangt af van je keuzevakken in de rest van het jaar; overleg dit met je tutor.

Bij Informatica doe je het vak Concurrency (timeslot C). Ben je de opleiding in 2014 of eerder begonnen, dan mag het ook een ander keuzevak zijn: Kunstmatige intelligentie (timeslot D) of Talen & compilers (timeslot A).

Bij Informatiekunde doe je het eerste keuzevak van je studiepad: Product software (timeslot C, dus dan zou je Concurrency moeten uitstellen naar het derde jaar), Cognitie & emotie (timeslot A) of Data-analytics (timeslot B).

In deze periode of in periode 3 doe je nog een tweede keuzevak Informatiekunde.

Bij Informatica doe je het vak Onderzoeksmethoden informatica (timeslot D).

Verder doe je het keuzevak Game-ontwerp (timeslot D). Dat is een slimme keus, want het telt als keuzevak bij beide opleidingen. Je mag ook iets anders kiezen, maar dan moet je dus een vak bij Informatica en een vak bij Informatiekunde kiezen.

Als je dat in de vorige periode niet al gedaan hebt, dan doe je in deze periode een extra keuzevak Informatiekunde: Persuasive technologies (timeslot C) of E-Business (timeslot B).

Bij Informatiekunde vervolg je je studiepad met een keuzevak Information security (timeslot BD) , Usability engineering (timeslot D) of Kennissystemen (timeslot C).

Ook bij Informatica doe je een keuzevak: bijvoorbeeld Drie-dimensionaal modelleren (timeslot B), Data-analyse en retrieval (timeslot D) of Softwaretesting en -verificatie (timeslot B).

Als het tot nu toe allemaal goed gegaan is, heb je in je derde jaar niet meer dan de gewone studielast van 60 EC.

In dit jaar moeten gepland worden:

  • Het vak dat je in periode 1 van jaar 2 hebt uitgesteld: Functioneel programmeren of Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (allebei periode 1, timeslot B).
  • Het Softwareproject van Informatica. Het is een dubbelgroot vak, en kan naar keuze in periode 1 + 2 of in periode 3 + 4.
  • Het laatste keuzevak van Informatiekunde, afhankelijk van je studiepad waarschijnlijk in periode 3 of 4.
  • Bij Informatica doe je het vak Onderzoeksmethoden informatica (periode 1, timeslot C)
  • Nog één keuzevak van Informatica
  • Het Onderzoeksproject van Informatiekunde. Ook dit is een dubbelgroot vak, en omdat het individueel gedaan wordt kan dat op een moment naar keuze: één periode full-time, of twee periodes half-time. Laat dit afhangen van de periodes waarin je je keuzevakken wilt kiezen.