In de Cursusplanner kun je een vrijblijvend plan maken voor vakken die je wilt volgen, en het bijbehorende rooster genereren.

In elke periode kies je normaal gesproken twee vakken. Je moet zelf inschrijven voor die vakken (behalve de eerste periode, daar is dat al voor je gedaan). Hieronder staat waar je op moet letten bij je keuzes in de verschillende perioden.

Tijdens de matching heb je al een keuze gemaakt voor de "algemene" variant van de opleiding, of voor een studiepad dat is toegespitst op gametechnologie. Het verschil zit hem vooral in de keuzevakken in het tweede jaar. Maar in het eerste jaar zijn er twee vakken die in een aparte variant worden gegeven voor wie (waarschijnlijk) het studiepad Gametechnologie wil doen.

In deze periode kies je het vak Imperatief programmeren als je de algemene variant van de opleiding doet, of het vak Gameprogrammeren in het studiepad Gametechnologie. Je leert in beide vakken programmeren, maar bij Gameprogrammeren ligt de nadruk op het programmeren van games. De vakken lijken zo veel op elkaar, dat je ze niet allebei mag doen. Dat kan trouwens ook niet, want ze zijn allebei in timeslot D.

Als tweede vak is Computerarchitectuur en Netwerken de meest voor de hand liggende keuze. Dit is een verplicht vak in de opleiding, en er is geen voorkennis van andere vakken voor nodig.

INFONW Computerarchitectuur en netwerken timeslot A verplicht
INFOB1GP Gameprogrammeren
Dit vak is speciek voor het studiepad Gametechnologie
timeslot D verplicht
INFOIMP Imperatief programmeren
Dit is de algemene variant van het vak
timeslot D verplicht

Dit is een goed moment voor het verplichte vak Logica voor informatica. Het vraagt geen voorkennis, maar is zelf wel voorkennis voor een aantal vervolgvakken.

Als tweede vak raden we aan om het Introductieproject te doen. Dit is er in twee varianten: een algemene, en eentje specifiek voor Gametechnologie. In een team (dat meestal wordt samengesteld uit een deel van je tutorgroep) ontwikkel je een groot computerprogramma. Dat heb je geleerd in periode 1, dus dat kun je nu toepassen - maar er komt veel meer bij kijken dan alleen programmeren. Veel studenten vinden dit een leuk vak, en het biedt een goede vooruitblik op wat er nog gaat komen in de rest van de studie. Strikt genomen is het een keuzevak, dus het is niet verplicht om dit in je studie op te nemen. Er zijn binnen de informatica geen goede alternatieven, maar je zou in deze periode in plaats van het Introductieproject eventueel een begin kunnen maken met het invullen van je profileringsruimte.

INFOB1LI Logica voor informatica timeslot C verplicht
INFOB1PICA Informatica introductieproject timeslot A keuze
INFOB1PGT Gametechnologie introductieproject timeslot A keuze

Je bent nu halverwege het eerste jaar. Het is goed om te weten dat je aan het eind van het studiejaar een bindend studieadvies (BSA) krijgt. Dit houdt in dat je minimaal 6 van de 8 vakken gehaald moet hebben om met de studie verder te mogen gaan.

Als je nu, met 4 vakken achter de rug, er nog maar 1 gehaald hebt, dan is de BSA-norm vrijwel onmogelijk meer te halen. Je kunt de eer aan jezelf houden en je studie nu al staken. Als je dat voor 1 februari doet, heeft dat de volgende voordelen:

  • Je krijgt aan het eind van het jaar geen negatief BSA, en mag je dus volgend jaar opnieuw voor de opleiding inschrijven. Je kunt dan met een schone lei beginnen, en laten zien dat je in dat jaar wèl 6 vakken kunt halen.
  • Je hoeft niet met tegenzin de rest van het jaar vol te maken waarin de kans op succes - door de ontbrekende voorkennis - gering is.
  • Je studiefinanciering en OV-kaart worden stopgezet, dus je studieschuld loopt niet verder op. Je krijgt ook nog een aantal maanden collegegeld terug.

Van de rest van het jaar kun je een alsnog een soort tussenjaar maken (werken, reizen, nadenken over je toekomstplannen).

Natuurlijk hopen we dat je gewoon door kunt en wilt gaan met de studie. Als je na een half jaar studeren 3 of 4 vakken hebt gehaald kun je daar alle vertrouwen in hebben.

Als eerste vak is er een duidelijke kandidaat: Databases. Als tweede vak heb je nu echt een keuze uit meerdere alternatieven.

In het studiepad Gametechnologie komt het vak Game-ontwerp het meest in aanmerking. Voor de aantekening Gametechnologie op je einddiploma moet dit vak sowieso in je keuzepakket zitten.

Voor de anderen: wil je het lekker technisch maken, met veel verschillende programmeertalen, dan is Webtechnologie een goed keuzevak op dit moment. En anders zou je bijvoorbeeld Ontwerpen van interactieve systemen kunnen kiezen.

Nog een ander alternatief is om te beginnen met de invulling van je profileringsruimte. Speciaal voor dit doel zijn er een aantal vakken die geschikt zijn voor alle bètastudenten, die een oriëntatie geven op je mogelijke toekomstige werk. De meeste van deze vakken zijn desgewenst uit te bouwen tot een complete minor (samenhangende invulling van je profileringsruimte).

INFODB Databases timeslot B verplicht
INFOB2GO Game-ontwerp timeslot D keuze
INFOB2WT Webtechnologie timeslot D keuze
INFOB1OIS Ontwerpen van interactieve systemen timeslot C keuze
BETA-B2BBB Beta in bedrijf en beleid timeslot AD overig
BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie timeslot AD overig
BETA-B1CS Introduction to Complex Systems timeslot D overig
BETA-B1KLC Klimaatverandering in context timeslot D overig

Het vak BETA-B1PYT "Programmeren met Python" is voor informatica-studenten niet toegestaan, omdat het te veel overlap heeft met het verplichte vak Imperatief programmeren.

Als slot van het eerste jaar komen het meest in aanmerking twee verplichte vakken: Datastructuren en Graphics. Het zijn allebei nivo-2 vakken, die wat voorkennis van programmeren vereisen (vooral Datastructuren).

INFODS Datastructuren timeslot D verplicht
INFOGR Graphics timeslot B verplicht

Aan het eind van het jaar krijg je een zogeheten bindend studieadvies (BSA).

Als je van de 8 vakken in het eerste jaar er minder dan 6 hebt gehaald, dan krijg je het advies om te stoppen met de opleiding. Dat is geen vrijblijvend advies, maar een bindend advies: je mag in dit geval niet doorgaan met dezelfde opleiding. Wel zou je in dit geval kunnen overstappen naar een andere opleiding, bijvoorbeeld Informatiekunde of Kunstmatige intelligentie. De vakken die je al wel gehaald hebt, kun je in die nieuwe opleiding dan gebruiken als invulling van je profileringsruimte, zodat de studiepunten die je wel gehaald hebt niet verloren gaan.

Heb je 6, 7, 8 (of zelfs meer) vakken gehaald, dan krijg je een positief studieadvies, omdat we er dan vertrouwen in hebben dat je je bachelor-diploma in 3, of uiterlijk 4 jaar zult kunnen halen.

In bijzondere gevallen kun je, ook als je niet aan de BSA-norm voldoet, toch doorgaan met de studie. Je krijgt dan een "aangehouden" advies, wat betekent dat je in het tweede jaar moet laten zien dat je wel in staat bent om minimaal 6 vakken te halen. Er moet dan wel sprake zijn van persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte) die de studievertraging verklaren. Je moet dat soort omstandigheden direct bij de studieadviseur melden als ze zich voordoen (dus niet pas aan het eind van het jaar).