Roosters

Inschrijven via Osiris

OSIRIS is het universitaire informatiesysteem met alle informatie over studenten en vakken. Hierin kun je je onder meer inschrijven voor vakken en uitslagen raadplegen. Schrijf je alleen in voor vakken die je ook daadwerkelijk wilt gaan volgen. Kom je niet opdagen bij een vak, dan blijft dit als "niet voldaan" op je cijferlijst staan.

Bij Osiris hoort ook een onderwijscatalogus waarin alle vakken van de universiteit staan beschreven (hiervoor hoef je niet in te loggen). Bij elk vak is ook het rooster aangegeven en de wijze van toetsing.

Plannen met de Cursusplanner en MyTimetable

Voor een flexibeler overzicht van de vele keuzevakken in je opleiding en de rest van de bètafaculteit is er de Cursusplanner. Hierin kun je vrijblijvend een "rugzakje" aanmaken van vakken die je misschien wilt gaan volgen. Je kunt het gecombineerde rooster voor alle vakken in je rugzakje raadplegen, en de selectie mailen voor overleg met je studieadviseur of tutor. De vakbeschrijvingen uit Osiris zijn ook via de Cursusplanner te raadplegen. Heb je de keus gemaakt, dan kun je je via Osiris inschrijven.

Voor het zelf plannen van je cursussen kun je ook My Timetable gebruiken.

Indeling van de week (timeslots)

De week is verdeeld in dagdelen. Alle vakken worden aangeboden binnen een vaste combinatie van dagdelen, timeslot genaamd. Er zijn vijf timeslots: A, B, C ,D en E.

Vakken in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren. Een vak zal niet altijd het hele timeslot daadwerkelijk gebruiken. Vakken met veel lesuren gebruiken soms twee timeslots.

Kies geen vakken die in hetzelfde timeslot vallen: het onderwijs zal vrijwel zeker (deels) overlappen.

time slots A B C D E