Profileringsruimte

Binnen je opleiding is er voor maximaal 45 EC ruimte voor keuzecursussen die je vrij kunt kiezen. De enige eis waarmee je te maken hebt is dat minimaal 15 EC op minimaal verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

Je kunt je profileringsruimte gebruiken om hem te vullen met losse cursussen die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten. Je kunt kiezen voor verbreding, maar ook voor verdieping op het terrein van je major. Je kunt dan kiezen uit de onderwijscatalogus, maar ook voor cursussen van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, of….. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De bètafaculteit biedt een aantal cursussen waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt.   De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je dit verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor.  De cursussen zijn:

Op niveau 1:

 • Wetenschappelijke Revolutie (BETA-B1WR)

Op niveau 2:

 • Wetenschap- en techniekcommunicatie (BETA-B2WTC)
 • Oriëntatie op de Onderwijspraktijk (BETA-B2OOP)
 • Ontstaan van de moderne natuurwetenschappen (BETA-B2NW)
 • Grondslagen van de natuurwetenschappen (BETA-B2FGN)
 • Bèta in Bedrijf en Beleid (BETA-B2BBB)

Op niveau 3:

 • Wetenschapper in Advies
 • Wetenschapsgeschiedenis

Zie de cursusplanner voor de inhoud en programmering van de cursussen.

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.

In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de educatieve minor is er ruime aandacht voor de praktijk, zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo, indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Als je de educatieve minor hebt afgerond heb je je tweedegraads bevoegdheid behaald.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie, en hoe je je kunt aanmelden hier.

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

 • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
 • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
 • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
 • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  

Minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen

Op de universiteit leren studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen volgens een specifieke methode. Maar waarom doen we dat eigenlijk zo, en niet anders? Hoe is het moderne wetenschappelijke bedrijf ooit ontstaan? Zijn er ook andere methodes denkbaar? Hoe ‘zeker’ is onze kennis, en waar komen de fundamentele concepten in bijvoorbeeld de evolutietheorie, de relativiteitstheorie en de quantummechanica vandaan? Waar komt ons getalbegrip vandaan, en wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde? In deze minor gaan we in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

Meer informatie over het studieprogramma van deze Bèta-brede minor.

De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden. Hier vind je een overzicht van alle minoren die aangeboden worden door de faculteit Bètawetenschappen.