Evaluatie en kwaliteitszorg

Opleidingsadviescommissie Informatica

De Opleidingsadviescommissie Informatica (OAC-INCA) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de bacheloropleiding Informatica, inclusief de Gametechnologie-stroom. De OAC adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de opleiding over het onderwijsprogramma, de onderwijs- en examenregeling en andere onderwijsaangelegenheden. Adviezen kunnen ook worden gegeven aan de departementsraad, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. De leden van de OAC maken geregeld deel uit van ontwikkelingsinitiatieven met als doel de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding.

De OAC-INCA is een laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten als er vragen, bedenkingen of suggesties zijn over de kwaliteit van de bacheloropleiding Informatica.

Het bestaan van de opleidingscommissie is in de wet geregeld (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hoofdstuk 2.3, artikel 9.18), en het onderwijsbestuur of de faculteit kan de adviezen van deze commissie niet lichtvaardig naast zich neer leggen. De voorzitter en vicevoorzitter zijn tevens leden van de Onderwijscommissie Undergraduate School of Science (OC-UGS).

Samenstelling van de OAC-INCA

De samenstelling van deze commissie bestaat momenteel uit 4 docentleden en 5 studentleden. De commissie is onafhankelijk van het opleidingsbestuur.

Leden van de OAC-INCA 2022-2023

Docentleden:

  • Frank Staals - voorzitter
  • Hieke Keuning
  • Annet Onnes
  • Anemarie Borg

Studentleden:

  • Jelke de Haan - vicevoorzitter
  • Kizi Huijsman
  • Quincy Einmahl
  • Zeno van Ditzhuijzen
  • Gioia van Geelen

Contact

Voor vragen, klachten en ideeën, of het opvragen van notulen van voorgaande vergaderingen kun je ons mailen: oac.inca@uu.nl.