Als student Informatica concentreer je je op het ontwikkelen en ontwerpen van software. Bij automatiseringsvraagstukken spelen telkens weer nieuwe problemen op nieuwe gebieden. Vaak blijft de onderliggende vraagstelling hetzelfde. Door juist deze principes te bestuderen en te leren begrijpen kan een academisch gevormde informaticus zich snel in een nieuw toepassinggebied inwerken.

Een studiejaar aan de Universiteit Utrecht bestaat uit vier periodes van 10 weken. Per periode kun je 15 EC behalen, in totaal kun je in een jaar 60 EC behalen. 1 EC komt overeen met ongeveer 28 studieuren. Al het onderwijs is geroosterd in timeslots. Dat betekent dat per cursus de dagdelen bekend zijn waarbinnen de onderwijsactiviteiten geroosterd kunnen worden. Gemiddeld zal de helft van de beschikbare tijd ingeroosterd zijn voor onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen, etc.), de rest van de tijd is bedoeld voor zelfstudie.