Als student Informatica concentreer je je op het ontwikkelen en ontwerpen van software. Bij automatiseringsvraagstukken spelen telkens weer nieuwe problemen op nieuwe gebieden. Vaak blijft de onderliggende vraagstelling hetzelfde. Door juist deze principes te bestuderen en te leren begrijpen kan een academisch gevormde informaticus zich snel in een nieuw toepassinggebied inwerken.

Een studiejaar aan de Universiteit Utrecht bestaat uit vier periodes van tien weken. Per periode kun je 15 EC behalen, dus 60 EC per jaar. EC staat voor European Credits. Kortom, je studiepunten.

De bacheloropleiding duurt drie jaar en heeft een studielast van 180 EC. Hiervan is je major 135 EC en je profileringsruimte 45 EC. Eén EC is 28 studie-uren.

Onderwijs is geroosterd in timeslots. Dat betekent dat per cursus de dagdelen bekend zijn waarbinnen de onderwijsactiviteiten geroosterd kunnen worden. Gemiddeld is de helft van de beschikbare tijd ingeroosterd voor bijvoorbeeld hoorcolleges en werkgroepen. De rest van de tijd is bedoeld voor zelfstudie.