Onderwijs

Als student Informatica concentreer je je op het ontwikkelen en ontwerpen van software. Bij automatiseringsvraagstukken spelen telkens weer nieuwe problemen op nieuwe gebieden. Vaak blijft de onderliggende vraagstelling hetzelfde. Door juist deze principes te bestuderen en te leren begrijpen kan een academisch gevormde informaticus zich snel in een nieuw toepassinggebied inwerken.

Ga direct naar:

Studieprogramma Informatica
Roosters
Honoursprogramma's
Profileringsruimte/Minors
Studeren in het buitenland
Na je bachelor

Wat doen we bij Bèta met het geld van je studiebeurs?

Door de invoering van het leenstelsel kwam er in 2019 extra geld vrij om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de kwaliteitsgelden. Bij bèta zijn er sindsdien al allerlei plannen gemaakt om het geld te besteden.

Ben je benieuwd naar welke plannen dit zijn? Bekijk dan de overzichtspagina over de besteding van de kwaliteitsgelden.

Besteding kwaliteitsgelden bij Bèta