In- en uitschrijven

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je zelf tijdig inschrijven voor cursussen. Een uitzondering hierop is blok 1 in jaar 1, daarvoor word je automatisch ingeschreven door het studiepunt. Ook moet je je ieder jaar weer opnieuw inschrijven voor je opleiding

Kijk voordat je je inschrijft voor een cursus of je voldoet aan de ingangseisen. Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Inschrijven voor cursussen

Je schrijft je in voor cursussen via Osiris. Elke periode heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus Osiris en de Cursusplanner.

Let op:

 • Je kunt geen twee vakken in hetzelfde timeslot kiezen, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je studieadviseur.
 • de meeste faculteiten hanteren een semesterinschrijving. Je moet je dan in juni inschrijven voor periode 1 en 2, en in oktober voor periode 3 en 4. De data kunnen per faculteit enigszins verschillen!

Je kunt je alleen voor cursussen inschrijven tijdens de inschrijfperiode van een blok:

Cursusinschrijfperiodes 2024 - 2025

Voor periode 1
 • Cursusregistratie: 3 t/m 21 juni 2024
 • Na-inschrijving: 19 en 20 augustus 2024
 • Start cursussen: 2 september 2024
Voor periode 2
 • Cursusregistratie: 16 t/m 27 september 2024
 • Na-inschrijving: 21 en 22 oktober 2024
 • Start cursussen: 11 november 2024
Voor periode 3
 • Cursusregistratie: 4 t/m 22 november 2024
 • Na-inschrijving: 20 en 21 januari 2025
 • Start cursussen: 3 februari 2025
Voor periode 4
 • Cursusregistratie: 27 januari t/m 7 februari 2025
 • Na-inschrijving: 31 maart en 1 april 2025
 • Start cursussen: 22 april 2025

De cursusinschrijving gaat om 09.00 uur open (dit was eerder 00.00 uur).

Let op: inschrijvingsdeadlines van minoren kunnen afwijken van de reguliere inschrijfperiodes voor cursussen.

Is de inschrijfperiode gesloten maar wil je je toch nog voor een cursus inschrijven? Dan kan je gebruik maken van de na-inschrijfdagen. Hiermee loop je wel een risico, omdat cursussen al vol kunnen zitten. Plan je studie dus zorgvuldig!

Na-inschrijvingsdagen 2024-2025

Voor periode 1

19 en 20 augustus 2024

Voor periode 2

21 en 22 oktober 2024

Voor periode 3

20 en 21 januari 2025

Voor periode 4

31 maart en 1 april 2025

Uitschrijven voor cursussen

Uitschrijven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, doe je via OSIRIS. Dit kan gedurende de wijzigingsdagen voorafgaande aan het blok waarin de cursus gegeven wordt, daarna is het niet meer mogelijk en verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) op je dossier.

Uitschrijven bij je opleiding

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, doe je dit door bij Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’  in te dienen (onder ‘Mijn opleidingen’ > selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven > 'Verzoek tot uitschrijving'). Studielink stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging. Voordat je dit doet, is het handig om even goed te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden bij het uitschrijven.

Herinschrijven voor je opleiding

Je moet je elk jaar via Studielink opnieuw inschrijven voor je opleiding. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Voor het indienen van je herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is, aangezien beslissingen over je inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Je kunt je inschrijving nog annuleren tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Herinschrijven opleiding