Indeling studiejaar 2021-2022

Het jaar is verdeeld in vier onderwijsperioden. Universiteitsbreed liggen alleen de startmomenten van de perioden vast. De kalender hieronder geeft aan hoe de perioden zijn ingevuld voor de eigen opleiding.

Voor de meeste vakken zit er aan het eind van elke onderwijsperiode een tentamenweek, maar bij veel vakken worden ook tussendoor nog (deel)tentamens en opdrachten gegeven. Soms is er geen eindtentamen, en vinden er in de laatste week nog andere onderwijsactiviteiten plaats.

Elke onderwijsperiode heeft een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor de periode er voor worden gepland. Vakken van de eigen opleiding hebben in die week geen onderwijs (maar voor keuzevakken bij andere faculteiten kan dat anders zijn).

Inschrijven voor vakken moet ruim voor aanvang van een periode gebeuren. De deadline voor inschrijving is in de kalender aangegeven met i1 t/m i4. Inschrijven is mogelijk gedurende twee tot vier weken voor de deadline: de weken met grijs gearceerde weeknummers in de kalender. Enkele weken voor aanvang van een periode is er nog gedurende twee dagen na-inschrijving mogelijk. De deadline daarvan is aangegeven met n1 t/m n4. Bij de na-inschrijving is er niet meer altijd plaats beschikbaar.

kalender studiejaar 2021-2022

Jaarkalender met weeknummers

Semester I

 • inschrijfdeadline periode 1: 27 juni 2021
 • na-inschrijving: 23 en 24 augustus 2021
 • start periode 1: maandag 6 september 2021
 • Introductie: 6,7 en 8 september 2021
 • start tentamenweek 1: 8 november 2021
   
 • inschrijfdeadline periode 2: 3 oktober 2021
 • na-inschrijving: 25 en 26 oktober 2021
 • start periode 2: maandag 15 november 2021
 • herkansingsavonden periode 1: 10 januari - 14 januari 2022
 • start tentamenweek 2: 31 januari 2021

Collegevrij: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 (week 52 t/m week 1)

Semester II

 • inschrijfdeadline periode 3: 28 november 2021
 • na-inschrijving: 24 en 25 januari 2022
 • start periode 3: maandag 7 februari 2022
 • start tentamenweek 3: 11 april 2022
 • herkansingsweek periode 2: 19 april - 22 april
   
 • inschrijfdeadline periode 4: 27 feb 2022
 • na-inschrijving: 4 en 5 april 2022
 • start periode 4: maandag 25 april 2022
 • start tentamenweek 4: 27 juni 2022
 • start herkansingsweek periode 3: 4 juli 2022
 • herkansingsweken periode 4: start 11 juli 2022

Collegevrij: Goede Vrijdag (15 april), Pasen (17 en 18 april), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaart (26 mei) en de dag erna, Pinksteren (5 en 6 juni)

Indeling van de week (timeslots)

De week is verdeeld in dagdelen. Alle vakken worden aangeboden binnen een vaste combinatie van dagdelen, timeslot genaamd. Er zijn vijf timeslots: A, B, C ,D en E.

Vakken in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren. Een vak zal niet altijd het hele timeslot daadwerkelijk gebruiken. Vakken met veel lesuren gebruiken soms twee timeslots.

Kies geen vakken die in hetzelfde timeslot vallen: het onderwijs zal vrijwel zeker (deels) overlappen.

time slots A B C D E

Overzicht van de verschillende timeslots waarin het onderwijs wordt gegeven:

 • A
  • maandag 9.00 - 10.45 / 11.00 - 12.45
  • dinsdag 17.15 - 19.00
  • woensdag 9.00 - 10.45 / 11.00 - 12.45
 • B
  • dinsdag 9.00 - 10.45 / 11.00 - 12.45
  • donderdag 13.15 - 15.00 / 15.15 - 17.00 / 17.15 - 19.00
 • C
  • maandag 13.15 - 15.00 / 15.15 - 17.00 / 17.15 - 19.00
  • dinsdag 13.15 - 15.00 / 15.15 - 17.00
  • donderdag 9.00 - 10.45 / 11.00 - 12.45
 • D
  • woensdag 13.15 - 15.00 / 15.15 - 17.00 / 17.15 - 19.00
  • vrijdag 9.00 - 10.45 / 11.00 - 12.45 / 13.15 - 15.00 / 15.15 - 17.00
 • E
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 19.15 - 22.00