Regelingen en procedures

Onderwijs en Examenregeling (OER)

Vanaf 1 september 2023 geldt de OER voor collegejaar 2023-2024:

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom toetsing. De commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt voor het verkrijgen van het diploma.

Contactinformatie

Correspondentie over zaken die de examencommissie betreffen, kun je richten aan de ambtelijk secretaris van de Examencommissie:

Regelingen en procedures vanuit de UU