Het aanmelden voor de cursussen in de master Farmacie verloopt op twee manieren. In het eerste jaar van de master word je ingeschreven door het studiepunt Farmacie. Voor vakken in jaar 2 en 3 meld je je zelf aan via een excelformulier. Hieronder volgt een korte toelichting op de procedures.

Studenten Farmacie worden in het eerste jaar van de master door het studiepunt Farmacie ingeschreven voor de verplichte cursussen van de opleiding: FA-401, FA-402, FA-403, FA-404 en FA-405. De cursusinschrijving wordt bekend gemaakt via OSIRIS. Studenten kunnen voor aanvang van de periode zien in welke cursus ze geplaatst zijn. 
Voor het keuzevak kun je je voorkeur en eventuele tweede en derde keuze doorgeven via een e-mail aan science.scph@uu.nl. Je ontvangt hierover eind september bericht van het studiepunt. 
De kennismakingsstage (FA-480) wordt geregeld via het UPPER-stagebureau.

Het aanmelden voor de cursussen in jaar 2 en 3 gaat via een excelformulier dat je eind april/begin mei ontvangt van het studiepunt Farmacie. In dit sheet geef je je planning aan voor het volgende studiejaar. De procedure en excelsheet zijn ook te vinden op Blackboard (Farmacie-Algemeen-informatie voor studenten en docenten).

Het studiepunt controleert of je voldoet aan de ingangseisen van de cursus. Studenten worden geplaatst voor de cursus op volgorde van studiepunten. Is de cursus vol dan kom je op de wachtlijst. Studenten die niet voldoen aan de ingangseisen worden op de wachtlijst gezet. Als er bij de indeling plaatsen vrijkomen dan worden die  op volgorde van studiepunten aangevuld vanuit de wachtlijst.

Je ontvangt bericht van het studiepunt over je inschrijving bij een bepaalde cursus. De inschrijving is ook terug te vinden in Osiris.

Je hoeft je niet apart aan te melden voor toetsen. Toetsen zijn een integraal onderdeel van de cursus. Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, betekent dat automatisch aanmelden én meedoen aan de toetsen.

Raadpleeg de website van de betreffende opleiding voor informatie over de wijze van inschrijven voor cursussen en de inschrijfperiode.