In- en uitschrijven cursussen

Inschrijven cursussen jaar 1

Als je start met de masteropleiding Farmacie hoef je je voor de cursussen in het eerste jaar van de opleiding niet zelf in te schrijven. Je wordt ingeschreven door het studiepunt master Farmacie.

Als je cursussen in jaar 1 opnieuw moet volgen of als de volgorde van de cursussen wordt aangepast, schrijf je jezelf in via OSIRIS. Stel hiervan eerst de studieadviseur op de hoogte (studieadviseur.scph@uu.nl). De universitaire inschrijftermijnen zijn van toepassing.

De ingangseisen voor het volgen van de cursussen in de master Farmacie kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Inschrijven cursussen jaar 2 en 3

Het inschrijven voor de cursussen in jaar 2 en 3 gaat via OSIRIS. De universitaire inschrijftermijnen zijn daarvoor van toepassing. Voor cursussen in de master Farmacie geldt een na-inschrijving. Het studiepunt master Farmacie controleert of je aan de ingangseisen voor de cursussen in jaar 2 en 3 voldoet (zie OER).

De programmacoördinator geeft in jaar 1 informatie over de keuzecursussen en de planning in jaar 2.

Inschrijven voor het onderzoeksproject

Inschrijving voor het onderzoeksproject FA-MA203 uit het tweede jaar verloopt niet via Osiris. Lees de toelichting op Blackboard.

Inschrijfperiodes 2023-2024 - bètawetenschappen

Semester 1

Periode 1: 30 mei t/m 23 juni 2023
Periode 2: 18 september t/m 29 september 2023

Semester 2

Periode 3: 30 oktober t/m 24 november 2023
Periode 4: 29 januari t/m 23 februari 2024

Is de inschrijfperiode gesloten maar wil je je toch nog voor een cursus inschrijven? Dan kan je gebruik maken van de na-inschrijfdagen. Hiermee loop je wel een risico, omdat cursussen al vol kunnen zitten. Plan je studie dus zorgvuldig!

Na-inschrijvingsdagen 2023-2024

Periode 1

21 en 22 augustus 2023

Periode 2

23 en 24 oktober 2023

Periode 3

22 en 23 januari 2024

Periode 4

2 en 3 april 2024