Inschrijven cursussen jaar 1

Als je start met de masteropleiding Farmacie word je voor de eerste twee cursussen FA-MA101 Chronische aandoeningen en FA-MA102 Farmacotherapie op maat (blok 1) ingeschreven door het studiepunt master Farmacie ingeschreven. Vanaf blok 2 schrijf je jezelf in via OSIRIS. De universitaire inschrijftermijnen zijn daarvoor van toepassing. Voor cursussen in de master Farmacie geldt echter geen na-inschrijving. Het studiepunt master Farmacie controleert of je aan de ingangseisen voor de cursussen FA-MA104 en FA-MA107 voldoet.

In blok 2.2 en 3.1 wordt de cohort studenten in tweeën gesplitst. De programmacoördinator maakt deze indeling. Je dient voor de cursus in te schrijven waarvoor je bent ingedeeld.

Inschrijven cursussen jaar 2 en 3

Het inschrijven voor de cursussen in jaar 2 en 3 gaat via Osiris. De universitaire inschrijftermijnen zijn daarvoor van toepassing. Voor cursussen in de master Farmacie geldt echter geen na-inschrijving. Het studiepunt master Farmacie controleert of je aan de ingangseisen voor de cursussen in jaar 2 en 3 voldoet (zie OER).

De programmacoördinator geeft aan het einde van jaar 1 informatie over de keuzecursussen en de consequenties voor de planning in jaar 2.

inschrijven voor het onderzoeksproject

Inschrijving voor het onderzoeksproject FA-MA203 uit het tweede jaar verloopt niet via Osiris. Lees de toelichting op Blackboard.

Je hoeft je niet apart aan te melden voor toetsen. Toetsen zijn een integraal onderdeel van de cursus. Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, betekent dat automatisch aanmelden én meedoen aan de toetsen.

Raadpleeg de website van de betreffende opleiding voor informatie over de wijze van inschrijven voor cursussen en de inschrijfperiode.