Heb je al je studieresultaten behaald, en is dus je examenprogramma in Osiris volledig afgerond, dan krijg je automatisch bericht van het studiepunt dat je examendossier wordt voorgelegd aan de examencommissie. Heb je aan alle voorwaarden voldaan dan wordt je examen goedgekeurd en je examendatum vastgesteld door de examencommissie. LET OP: de examendatum is niet de datum van de diploma-uitreiking.

Data diploma-uitreikingen
Maandag 11 januari 2021
Maandag 8 maart 2021
Maandag 7 juni 2021
Donderdag 2 september 2021*
Maandag 20 september 2021**

 

 

 

 

 

* de uitreiking op 2 september is bedoeld voor studenten die per 31 juli zijn afgestudeerd;
** de uitreiking op 20 september is gereserveerd voor diegenen die per 31 augustus afstuderen.

Let op: voor de diploma-uitreiking op zich, hoef je niet meer ingeschreven te staan.

Controle data
Het studiepunt controleert rond de 15e van elke maand welke studenten het examenprogramma volgens het Osiris-studievoortgangsoverzicht volledig hebben afgerond.

Voorbeeld: als je wilt afstuderen per eind september, zorg er dan voor dat je resultaten in Osiris voor 15 september compleet zijn. Nadat je examendossier akkoord is bevonden door de examencommissie kun je je inschrijving voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht beëindigen per 1 oktober.

Alles compleet
Het Studiepunt Farmacie controleert halverwege iedere maand je behaalde aantal studiepunten. Controleer ook zelf, tijdig en regelmatig, of je Osiris dossieroverzicht correct is. Is dit niet het geval, stuur dan een bericht naar het studiepunt met een korte toelichting o.v.v. je studienummer en opleiding. Een examendossier dat niet compleet is wordt niet in behandeling genomen door de examencommissie en leidt tot uitstel van je examen. Dit leidt dus ook tot betaling van een extra maand collegegeld!

Met de invoering van het Grade Point Average (GPA) voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten kunnen studenten zich gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures. Ook in Nederland wordt bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures steeds vaker naar het GPA gevraagd. Zie voor meer informatie de pagina Grade Point Average.

Of jij voldoet aan de eisen om cum laude af te studeren kun je vinden in de OER.

Schrijf je pas uit na bevestiging van je examendatum !

Als je examen akkoord is bevonden krijg je per e-mail bericht over je examendatum. Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht meteen na het behalen van je examen wilt beëindigen, doe dit dan direct nadat je de e-mail met je examendatum hebt ontvangen. Je kunt een uitschrijfverzoek doen met ingang van de maand volgend op je examendatum. Op je examendatum moet je dus nog ingeschreven staan, en op de eerste van de maand mag je uitgeschreven zijn! Uitschrijven mag niet met terugwerkende kracht. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch!

Het kan zijn dat je recht hebt op restitutie van collegegeld. Dit is afhankelijk van je uitschrijfdatum.

Je moet er zelf voor zorgen dat je je studiefinanciering stopzet en je OV-kaart inlevert.