Onderzoeksproject

Onderzoeksproject in de master

Onderzoek speelt een belangrijke rol in je academische vorming. Het onderzoeksproject is daarom een wezenlijk onderdeel van de master Farmacie en heeft een omvang van 20 weken (30 studiepunten). Het onderzoeksproject vindt plaats in het tweede jaar van de master Farmacie. Je bent vrij in de keuze voor een onderzoeksgroep en onderwerp, met als randvoorwaarde dat het project een duidelijke relatie met de farmacie heeft. Je kunt je bij het onderzoeksproject ook internationaal oriënteren door middel van een project in het buitenland.

Keuze van het onderzoeksproject

In het onderzoeksproject pas je academische vaardigheden uit de bachelor toe op een onder begeleiding uitgevoerd individueel onderzoek. Het is de bedoeling dat hierbij de onderzoekscyclus wordt doorlopen. Je hebt de vrijheid zelf een onderwerp te kiezen en uit te voeren, voor zover de beschikbare voorzieningen (begeleiding, apparatuur) dit mogelijk maken. In ons eigen departement Farmaceutische Wetenschappen bij het gerenommeerde onderzoeksinstituut UIPS zijn bij de afdelingen onderzoeksprojecten beschikbaar en zijn studenten altijd welkom. Verder is het de ideale gelegenheid om voor je studie een tijdje naar het buitenland te gaan. Het departement heeft bijna overal ter wereld contacten voor het doen van onderzoeksprojecten. Natuurlijk kun je ook terecht bij een groot aantal instituten, universiteiten en ziekenhuizen in Nederland. Er moet wel een duidelijke relatie met farmaceutische wetenschappen zijn. De totale duur van het onderzoeksproject is 20 weken (een half jaar).

Meer informatie vind je in de cursuswijzer FA-MA203 op de community Master Farmacie op BlackBoard.