In het derde jaar volg je de laatste cursussen, waarbij alle taakgebieden volledig geïntegreerd zijn. Ook volg je je keuzestage van vijf weken en je eindcoschap van tien weken.

Opbouw jaar 3
FA-MA30319
FA-MA304

Keuzestage (7,5 EC)

FA-MA30519

Eindcoschap (14,5 EC)

FA-MA2xx

Keuzecursus (7,5 EC)

Toelichting op de verschillende cursussen:

In deze cursus wordt aandacht besteed aan thema's die je persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen. Deze cursus loopt gedurende het hele derde jaar op de achtergrond door. Je reflecteert op je eigen ontwikkeling aan de hand van feedback van derden. Je legt leerdoelen vast in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), dat deel uitmaakt van je portfolio. Je tutor speelt een rol bij het coachen en begeleiden van je academische en professionele ontwikkeling.

In deze cursus staat de individuele patiënt centraal. Je zult voor- en nadelen van behandelopties overwegen en nadenken over het begrip kwaliteit van leven. Hierbij komen enkele oncologische ziekten aan bod (zoals bijvoorbeeld colonkanker en prostaatkanker). Er is onder andere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapie. Tot slot wordt je kennis van de farmaco-economie uitgebreid en toegepast.

Je leert in deze cursus over de gebruikelijke systematiek binnen de kwaliteitszorg en toegepast op de context gezondheidszorg in het algemeen en farmacie in het bijzonder. Het gaat in deze cursus om dat je de zwakste schakel in de farmaceutische zorg kan ontdekken en verbeteren, zodat de kwaliteit als gehele lijn de minimale borging heeft voor optimale zorg.

In deze cursus koppel je het cursorische onderwijs aan de praktijksituatie (een coschap in de openbare apotheek). Hierbij staat de (complexe) medicatiebeoordeling centraal. De te behandelen patiënten zullen complexere individuele patiëntkenmerken en meer verschillende aandoeningen hebben. De cursus is de ultieme integratie van kennis en vaardigheden uit de taakgebieden product- en patiëntenzorg.

Kijk voor meer informatie over de coschappen bij Coschappen in de apotheek.

De keuzestage biedt je de mogelijkheid om stage te lopen bij een organisatie die tot het farmaceutisch werkveld behoort, maar dat zich niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de openbare of ziekenhuisapotheek. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het een organisatie, bedrijf of instelling betreft waar apothekers werkzaam (kunnen) zijn binnen het farmaceutisch expertisegebied.

Kijk voor meer informatie over de keuzestage bij Keuzestage.

Tijdens je eindcoschap zal je tien weken lang volledig geïntegreerd werken en leren in een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek. Hierbij zal je alle opgedane kennis in de praktijk toepassen. Het taakgebied kwaliteitszorg staat hierbij centraal.

Kijk voor meer informatie over de coschappen bij Coschappen in de apotheek.

In je derde jaar ga je een keuzecursus volgen. In het jaarrooster kun je zien in welke blokken de verschillende keuzecursussen worden aangeboden. Meer inhoudelijke informatie over de keuzecursussen vind je in de Osiris Onderwijscatalogus.

Kijk voor meer informatie over de keuzecursussen bij Keuzecursussen.