In het tweede jaar zal je kennis uitgebreid worden door verdiepende en verbredende cursussen. Verder maak je kennis met de ziekenhuisapotheek via een coschap gecombineerd met cursorisch onderwijs in de cursus ‘Klinische farmacie’. Ook zal er verdieping plaatsvinden door je onderzoeksproject van 20 weken gedurende het tweede jaar.

Opbouw jaar 2
FA-MA201
FA-MA20219

Klinische farmacie (14,5 EC)

FA-MA203
FA-MA2xx

Keuzecursus (7,5 EC)

Toelichting op de verschillende cursussen:

In deze cursus wordt aandacht besteed aan thema's die je persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen. Deze cursus loopt gedurende het hele tweede jaar op de achtergrond door. Je reflecteert op je eigen ontwikkeling aan de hand van feedback van derden. Je legt leerdoelen vast in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), dat deel uitmaakt van je portfolio. Je tutor speelt een rol bij het coachen en begeleiden van je academische en professionele ontwikkeling.

In deze cursus wordt ingegaan op de productie en formulering van biopharmaceuticals en verschillende recombinantgeproduceerde eiwitten. Verder leer je over kritische formuleringscomponenten, stabiliteit, houdbaarheid en opslagcondities van biopharmaceuticals. Je komt daarnaast in aanraking met de verschillende onderdelen van een productdossier van een innovatief geneesmiddel.

In deze cursus koppel je het cursorische onderwijs aan de praktijksituatie (een coschap in de ziekenhuisapotheek). Je krijgt meer inzicht in medicatiebegeleiding en -bewaking binnen de context van een ziekenhuis(apotheek). Het uitvoeren van medicatieoverdrachtgesprekken, het opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan, het afhandelen van clinical rules en het voorbereiden van en participeren in multidisciplinaire overleggen zijn voorbeelden van activiteiten die je zal uitvoeren binnen het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie over de coschappen bij Coschappen in de apotheek.

Het onderzoeksproject vindt plaats in het tweede jaar van de master. Het heeft een omvang van 20 weken (30 studiepunten). Hierbij krijg je de kans zelf een onderzoeksgroep en onderwerp te kiezen, al dan niet in het buitenland. Het onderzoeksproject speelt een rol bij je academische vorming.

Kijk voor meer informatie bij Onderzoeksproject.

In je tweede jaar ga je een keuzecursus volgen. In het jaarrooster kun je zien in welke blokken de verschillende keuzecursussen worden aangeboden. Meer inhoudelijke informatie over de keuzecursussen vind je in de Osiris Onderwijscatalogus.

Kijk voor meer informatie over de keuzecursussen bij Keuzecursussen.