Masterjaar 1

In het eerste jaar van de master start je met kerncursussen waarin de taakgebieden van het beroep van apotheker centraal staan. Ook wordt er gestart met professionele en persoonlijke ontwikkeling (PPO), wat onder andere het tutoraat en je portfolio betreft. Verder maak je in het eerste jaar kennis met de klinische beroepspraktijk in een reële en gecontroleerde setting in de cursus ‘Farmacie in de praktijk’ (met als onderdeel de apotheekgame). Het jaar wordt afgesloten met het vak ‘Polyfarmacie’, waar het cursorisch onderwijs wordt gecombineerd met een coschap in de openbare apotheek.

Opbouw jaar 1

FA-MA10019

Persoonlijke en professionele ontwikkeling jaar 1 (PPO - 0,5 EC)

FA-MA101

Chronische aandoeningen (7,5 EC)

FA-MA102

Farmacotherapie op maat (7,5 EC)

FA-MA103

Individuele productzorg (7,5 EC)

FA-MA104

Farmacie in de praktijk (7,5 EC)

FA-MA105

Medicatiebeleid (7,5 EC)

FA-MA106

Geneesmiddelontwerp (7,5 EC)

FA-MA10719

Polyfarmacie (14,5 EC)

Toelichting op de verschillende cursussen: