Masterfase

Wat is het doel van de masterfase?

De masterfase richt zich sterk op de latere beroepsuitoefening. Doel is dat je de kwalificaties verwerft die een (basis)apotheker nodig heeft. Hierbij is de apotheker behandelaar én heeft kennis van het product om een optimale toepassing en gebruik van het product te kunnen waarborgen (patiëntgerichte productzorg). De farmacieopleiding wordt vormgegeven binnen vijf taakgebieden, namelijk productzorg, patiëntenzorg, medicatiebeleid, kwaliteitszorg en onderzoek & innovatie.

Hoe is het masterprogramma opgebouwd?

Het masterprogramma Farmacie omvat drie studiejaren. Hierbij vindt een steeds grotere mate van integratie plaats van de twee belangrijkste taakgebieden van de praktiserend apotheker, namelijk productzorg en patiëntenzorg. Het eerste jaar van de master betreft het creëren van awareness over de patiëntenzorg en daarbij dat kennis van het product essentieel is voor farmaceutische zorg. Dit zal in het tweede jaar uitgebreid worden door verdiepend en verbredend onderwijs en daarnaast vindt er verdieping plaats door zelfstandig onderzoek. In het derde jaar worden de taakgebieden volledig geïntegreerd aangeboden in het cursorisch- en klinisch onderwijs (laatste coschappen in de apotheek).

Hoe wordt de masterfase afgerond?

Aan het eind van jaar 3 behaal je de master’s degree, Master of Science (MSc.). Hiermee verkrijg je de bevoegdheid tot het uitoefenen van het beroep van (basis)apotheker. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot verdere specialisatie, al dan niet in combinatie met een academische promotie.

De procedure voor het afstuderen vind je op deze site onder Praktische zaken. In de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Farmacie zijn de nadere regels met betrekking tot opleiding en examens vastgelegd. In de Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Farmacie vind je nadere regelgeving met betrekking tot examens en tentamens.