Hier vind je vervangende cursussen uit CUR2016 voor vakken van de master Farmacie (CUR2001). 

Informatie over tot wanneer vakken van CUR2001 aangeboden worden en andere informatie over de overgangsmaatregelen vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Vervangende cursussen in CUR2016
FA-406 Samenwerken in de farmacotherapie

FA-MA204 Polyfarmacie i.s.m. LINK BLAUW (GNK)

FA-4xx Keuzevakken

FA-MA2xx Keuzecursussen 

FA-501 Beroepspraktijk*

5 weken individuele stage openbare apotheek met extra opdrachten

FA-516 Cardiovasculaire therapie*

FA-MA303 Geïntegreerde patiëntenzorg (cursorisch gedeelte)

FA-522 Toegepaste farmacie*

FA-MA302 Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid

FA-512 Stabiliteit van geneesmiddelen

 Keuze uit**:
 - FA-MA201 Therapeutische Eiwitten
 - FA-MA301 Therapie van oncologische aandoeningen
 - FA-MA211 Farmaceutisch praktijkonderzoek
 - FA-MA214 Pharmaceutical humanities
 - FA-MA217 Internet & geneesmiddelen
 - FA-MA218 Nanomedicines

 Andere product- of patiëntgerichte cursussen in overleg
 met de Examencommissie.

FA-513 Kinderformuleringen
FA-514 Geneesmiddelontwerp  
FA-515 Farmaceutische eiwitten
FA-517 Evidence based medicine
FA-518 Therapie CNS
FA-519 Klinische farmacotherapie
FA-521 Oncologie & Pijn

* Geldt vanaf semester 2 van het collegejaar 2018-2019.
** Het volgen van de cursus FA-MA201 is niet mogelijk indien het vak FA-515 is gevolgd. Het volgen van de cursus FA-MA301 is niet mogelijk indien het vak FA-521 is gevolgd.

Voor de vaardigheidsonderdelen MC en SC uit FA-401, FA-403, FA-404, FA-517, FA-518 en FA-519 zijn herkansingsmogelijkheden t/m 2018-2019.