Het onderzoeksproject vindt plaats in het tweede jaar van de master. Het heeft een omvang van 24 weken (30 studiepunten). In het onderzoeksproject pas je academische vaardigheden uit de bachelor toe op een onder begeleiding uitgevoerd individueel onderzoek. Het is de bedoeling dat hierbij de onderzoekscyclus wordt doorlopen, zoals die onder andere in het blok FA-107 Geneesmiddelonderzoek naar voren is gekomen.

Je hebt de vrijheid zelf een onderwerp te kiezen en uit te voeren, voor zover de beschikbare voorzieningen (begeleiding, apparatuur) dit mogelijk maken. In ons eigen departement Farmaceutische Wetenschappen bij het gerenommeerde onderzoeksinstituut UIPS zijn bij de afdelingen onderzoeksprojecten beschikbaar, en zijn studenten altijd welkom. Verder is het de ideale gelegenheid om voor je studie een tijdje naar het buitenland te gaan. Het departement heeft bijna overal ter wereld contacten voor het doen van onderzoeksprojecten. Natuurlijk kun je ook terecht bij een groot aantal instituten, universiteiten en ziekenhuizen in Nederland. Er moet wel een duidelijke relatie met farmaceutische wetenschappen zijn. De totale duur van het onderzoeksproject is 24 weken (een half jaar).

Meer informatie vind je in de studiewijzer Onderzoeksproject.

Het is gedurende je onderzoeksproject mogelijk om in het buitenland onderzoek te doen. Om inspiratie op te doen en informatie te krijgen van farmaciestudenten die dit gedaan hebben, kun je de Onderzoeksproject Database (OPD) raadplegen. Deze is te vinden op de site van de studievereniging van Farmacie.