In jaar 3 worden de profielblokken afgerond, zijn er nog twee cursorische vakken (Cardiovasculaire therapie en Toegepaste farmacie) en start de fase van de opleiding die geheel gericht is op de beroepspraktijk: apotheekmanagement en de stages in de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek.

Opbouw jaar 3
FA-516

Cardiovasculaire therapie (7,5 EC)

FA-522

Toegepaste farmacie (7,5 EC)

FA-501

Beroepspraktijk (7,5 EC)

Stages

Openbare- en ziekenhuisapotheekstages en keuzestage (20 EC)

FA-590

Portfolio master (1,5 EC)

Toelichting op de verschillende onderdelen:

In dit vak wordt dieper ingegaan op de optimale toepassing van geneesmiddelen bij een aantal cardiovasculaire aandoeningen.

In dit vak wordt beoogd dat de studenten in staat zijn hun farmaceutische kennis en vaardigheden te integreren tot een kwalitatief hoogstaande, efficiënte en veilige behandeling van patiënten met behulp van geneesmiddelen voor hun uiteenlopende klachten.

In dit blok komt de beroepspraktijk van de apotheker aan de orde. Apotheekmanagement is een belangrijk thema in dit blok, dat wordt aangeboden in de vorm van een apotheekgame.

De praktijkstages in de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek vormen de laatste onderdelen van de studie. Alle theorie is dan aan de orde geweest en nu moet worden getoond dat deze theorie in de praktijk kan worden toegepast.

In de master Farmacie bij de Universiteit Utrecht bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de opleiding, bij voldoende resultaat van de voorgaande studieonderdelen, een keuzestage van vijf weken te volgen. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende varianten:

  • Specialisatiestage
  • Buitenlandstage
  • Verlengde apotheekstage

Binnen de master Farmacie wordt, evenals binnen de bachelor, gewerkt met een portfolio. Waar het bachelorportfolio zich vooral richtte op academische ontwikkeling en vaardigheden, is het masterportfolio gericht op het krijgen van inzicht in de eigen beroepscompetenties. Zelfreflectie op de sterke en zwakke punten binnen de kerntaken van de apotheker, geadstrueerd met bewijsmateriaal uit de onderwijsblokken of de beroepsstages staat hierbij centraal.

Gedurende de master Farmacie wordt eenmaal een week samengewerkt met studenten geneeskunde, waarin het overleg met de arts over complexe farmacotherapie centraal staat. Voor deze week kan in het tweede of derde jaar van de master worden ingetekend.