Let op: Als je vóór september 2016 bent begonnen aan je master, volg je het CUR2001.

Onder dit kopje vind je alle informatie over het onderwijs van de master Farmacie en de daarbij komende overgangsmaatregelen door de start van het nieuwe curriculum (CUR2016).

Wat is het doel van de masterfase?

De masterfase richt zich sterk op de latere beroepsuitoefening. Doel is dat je de kwalificaties verwerft die een (basis)apotheker nodig heeft. De profielkeuze bepaalt mede welke kwalificaties je uiteindelijk verwerft. Je hebt de keuze tussen een geneesmiddelgericht- en een patiëntgericht profiel.

Hoe is het masterprogramma opgebouwd?

Het masterprogramma Farmacie omvat drie studiejaren. Het eerste jaar staat in het teken van theoretische verdieping en een eerste kennismaking met de praktijk via een apotheekstage. In het tweede jaar vindt verdere verdieping plaats door zelfstandig onderzoek en op basis van een patiënt- of productgerichte profielkeuze. Het derde jaar staat in het teken van integratie van patiënt- en productgerichte vakken en de voorbereiding op de beroepsuitoefening (laatste apotheekstages).

Hoe wordt de masterfase afgerond?

Aan het eind van jaar 3 behaal je de master’s degree, Master of Science (MSc.). Hiermee verkrijg je de bevoegdheid tot het uitoefenen van het beroep van (basis)apotheker. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot verdere specialisatie, al dan niet in combinatie met een academische promotie.

De procedure voor het afstuderen vind je in de studiegids master Farmacie. In de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Farmacie zijn de nadere regels met betrekking tot opleiding en examens vastgelegd. In de Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Farmacie vind je nadere regelgeving met betrekking tot examens en tentamens.