Coschappen in de apotheek

Coschappen in de master

In de master zijn drie cursussen waarin cursorisch onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden met coschappen in de apotheek. Hierbij zal ongeveer de helft van de tijd van de cursus aan coschappen besteed worden. Naast deze drie cursussen vindt gedurende de master een eindstage en een keuzestage plaats, waarbij fulltime coschap wordt gelopen. Je volgt in totaal 26 weken coschap in externe apotheken.

Coschappen in jaar 1

In het eerste jaar van de master volg je het eerste coschap in de openbare apotheek in de cursus ‘Polyfarmacie’ (FA-MA107). Dit is een cursus van tien weken, waarbij je gedurende de cursus coschap loopt in de openbare apotheek (dat betreft ongeveer vijf weken).

Daarnaast volg je in jaar 1 de apotheekgame in het vak ‘Farmacie in praktijk’ (FA-MA104). Hierbij krijg je in teamverband de opdracht in de setting van een ‘apotheek’ rationele, farmacotherapeutisch effectieve, doelmatige, en veilige geneesmiddelen af te leveren. Dit betreft een vijfweekse (interne) coschap.

Coschappen in jaar 2

Gedurende het tweede jaar maak je kennis met de ziekenhuisapotheek in de cursus ‘Klinische farmacie’ (FA-MA202). Dit is een cursus van tien weken, waarbij je ongeveer zes weken coschap loopt in de ziekenhuisapotheek.

Coschappen in jaar 3

In het derde jaar van de master loop je nog twee coschappen, waaronder een coschap in de openbare apotheek en je eindcoschap. In de tienweekse cursus ‘Geïntegreerde patiëntenzorg’ (FA-MA303) zal je gedurende de cursus coschap lopen in de openbare apotheek (dat betreft ongeveer vijf weken). Je eindcoschap (FA-MA305) zal een fulltime coschap zijn van tien weken in een openbare- of ziekenhuisapotheek.

Daarnaast volg je in jaar 3 van je master ook je keuzestage.

UPPER-stagebureau

Het UPPER-Stagebureau van het departement Farmaceutische Wetenschappen organiseert de praktijkcoschappen die onderdeel zijn van de apothekersopleiding. De studenten worden via het UPPER-Stagebureau geplaatst in openbare en ziekenhuisapotheken en, in het geval van keuzestages, ook bij overige instellingen waar apothekers werkzaam kunnen zijn.