Premasterprogramma

Aan je toelatingsbrief is een persoonlijk premasterprogramma toegevoegd. Hierin vind je ook de benodigde informatie over het aanmelden voor cursussen die je moet volgen. De meeste cursussen kun je vinden in de onderwijscatalogus. Voor meer informatie over het premasterprogramma kun je de secretaris van de toelatingscommissie mailen. Tijdens het premastertraject word je begeleid door een premastertutor en een studentmentor.

Houd er rekening mee dat:

  • je pas kunt beginnen met je masterprogramma zodra je je premasterprogramma hebt voltooid, niet eerder!
  • het collegegeld voor de premaster niet valt onder regulier collegegeld; daarom is het niet mogelijk om een terugbetaling te ontvangen als je je inschrijving beëindigt.
  • Een premasterprogramma alleen beschikbaar is voor:
    - Nederlandse studenten.
    - Niet-Nederlandse studenten met een Nederlandse opleiding die geen huisvesting nodig hebben, en die geen verblijfsvergunning hebben of nodig hebben voor studiedoeleinden.
    - Vluchteling-studenten met een Nederlandse verblijfsvergunning of een W-document die geen huisvesting nodig hebben.

Meer informatie over dit premasterprogramma is te vinden op de UU website, of neem een kijkje op de website van het masterprogramma van je keuze.