Honours

Honoursprogramma Innovation in Pharmacy (HPIP)

De School of Pharmacy heeft een eigen honoursprogramma voor de ongeveer 10% meest getalenteerde studenten. Het is een individueel programma dat uit verschillende onderdelen bestaat:
1) extra verdieping d.m.v. uitdagende opdrachten in cursussen naar keuze;
2) verbreding/verdieping door het opzetten van een eigen project naar keuze (individueel of in een groep) en het organiseren van symposia in samenwerking met het honoursprogramma pharmaceutical sciences (BSc);
3) keuze uit verdiepende opdracht in het kader van het Onderzoeksproject ofwel klinisch project.

Ter voorbereiding op een mogelijk wetenschappelijke/internationale carrière vindt communicatie binnen het programma hoofdzakelijk plaats in het Engels. 

Selectieprocedure

De top 15% van de studentenpopulatie (berekend op basis van de cijfers behaald in de eerste 3 cursussen van de master Farmacie) worden expliciet uitgenodigd om te solliciteren voor HPIP. Daarnaast zullen alle studenten algemene informatie toegestuurd krijgen per e-mail over HPIP. Iedereen die gemotiveerd is en zichzelf een geschikte kandidaat vindt voor dit programma, mag ook solliciteren.

Om deel te nemen aan de sollicitatieronde moeten de volgende documenten naar de coördinator van het programma gestuurd worden:

  • Een motivatiebrief
  • Een curriculum vitae
  • Cijfers behaald tot dan toe, met een gemiddeld cijfer
  • Gemiddeld cijfer van het meest recente behaalde diploma (BSc)
  • Een onderwijsproduct naar keuze (bijv. bachelorwerkstuk)

 De selectiecommissie nodigt vervolgens een aantal studenten uit om hun motivatie en ambitie voor het honoursprogramma te bespreken. Na het afronden van de interviews zullen studenten bericht ontvangen over toelating tot HPIP.  

Informatie en coördinator
Kijk voor overige informatie in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de master Farmacie. De coördinator van HPIP is prof. dr. ir. T. (Tina) Vermonden.

Young Innovators

Speciaal voor ambitieuze masterstudenten die hun creatieve capaciteiten willen inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland, biedt de Universiteit Utrecht een honoursprogramma van 15 EC aan: de Young Innovators. Dit programma kun je volgen bovenop ieder masterprogramma van Universiteit Utrecht, maar er is wel een selectieprocedure. Je bedenkt samen met studenten van andere disciplines innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken binnen de volgende thema’s:

  • Duurzame innovaties voor het thema gezondheid
  • Duurzame innovaties voor het thema economie
  • Duurzame innovaties voor het thema verstedelijking

Informatie en aanmelden
Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over Young Innovators uu.nl/younginnovators.