Honours

Honoursprogramma Innovation in Pharmacy (HPIP)

De School of Pharmacy heeft een eigen honoursprogramma voor de ongeveer 10% meest getalenteerde studenten. Het is een individueel programma dat uit verschillende onderdelen bestaat:
1) extra verdieping d.m.v. uitdagende opdrachten in cursussen naar keuze;
2) verbreding/verdieping door het opzetten van een eigen project naar keuze (individueel of in een groep) en het organiseren van symposia in samenwerking met het honoursprogramma pharmaceutical sciences (BSc);
3) keuze uit verdiepende opdracht in het kader van het Onderzoeksproject ofwel klinisch project.

Ter voorbereiding op een mogelijk wetenschappelijke/internationale carrière vindt communicatie binnen het programma hoofdzakelijk plaats in het Engels. 

Selectieprocedure

De top 15% van de studentenpopulatie (berekend op basis van de cijfers behaald in de eerste 3 cursussen van de master Farmacie) worden expliciet uitgenodigd om te solliciteren voor HPIP. Daarnaast zullen alle studenten algemene informatie toegestuurd krijgen per e-mail over HPIP. Iedereen die gemotiveerd is en zichzelf een geschikte kandidaat vindt voor dit programma, mag ook solliciteren.

Om deel te nemen aan de sollicitatieronde moeten de volgende documenten naar de coördinator van het programma gestuurd worden:

  • Een motivatiebrief
  • Een curriculum vitae
  • Cijfers behaald tot dan toe, met een gemiddeld cijfer
  • Gemiddeld cijfer van het meest recente behaalde diploma (BSc)
  • Een onderwijsproduct naar keuze (bijv. bachelorwerkstuk)

 De selectiecommissie nodigt vervolgens een aantal studenten uit om hun motivatie en ambitie voor het honoursprogramma te bespreken. Na het afronden van de interviews zullen studenten bericht ontvangen over toelating tot HPIP.  

Informatie en coördinator

Kijk voor overige informatie in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de master Farmacie. De coördinator van HPIP is prof. dr. ir. T. (Tina) Vermonden.

Honoursprogramma's universiteitbreed

Voor masterstudenten die op zoek zijn naar een extracurriculaire uitdaging biedt het Honours College drie interdisciplinaire honoursprogramma’s aan. Je kunt kiezen uit het Leiderschapsprogramma, de Graduate Interdisciplinary Seminars (GHIS) en Young Innovators. Deze programma’s volg je naast je masteropleiding van de Universiteit Utrecht.